Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3788 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa łopat laminatowych wirnika wentylatora głównego WOK 8Pz dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" (gr. mat.: 292-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3777 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Pumar dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-27-10)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa taśmy przenośnikowej trudno zapalnej, tkaninowo - gumowej, poliamidowo-poliestrowej dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek (gr. mat. 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3783 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych wentylatorów z tłumikami dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" z podziałem na zadania: Zad. nr 1. Dostawa 3 szt. wentylatorów jednostopniowych dwubiegowych wyraz z kompletem tłumików, Zad. nr 2. Dostawa 3 szt. wentylatorów dwustopniowych wraz z kompletem tłumików, Zad. nr 3. Dostawa 2 szt. wentylatorów wraz z kompletem tłumików
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3745 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych części zamiennych urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek (gr. mat. 292-19-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3774 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 292-18)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3764 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.03.2024
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja i nadzór serwisowy aparatur geofizycznych SOS, AMAX i WLIS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK „Bobrek”
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3761 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024-2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3709 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" w roku 2024 (gr. mat. 295-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3748 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN i ZEG dla WĘGLOKOSK KRAJ S.A. w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3763 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6, systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal S.A., układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal S.A. oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal S.A. w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3744 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego na rok 2024 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek (gr. mat. 295-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Remont silników wysokoprężnych firmy DEUTZ (typoszereg: BF4M1013M) dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3759 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2024
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja i nadzór serwisowy systemu ARES- 5 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3786 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.03.2024
przedmiot
postępowania
Wykonanie kapitalnego remontu wyłącznika wielostycznikowego typu: HA-dk8.10/3/10VAC/12 produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3782 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.03.2024
przedmiot
postępowania
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich na suwnicy pomostowej (nr inw. 646/105215) wraz z podtorzem na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3760 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.03.2024
przedmiot
postępowania
Regeneracja 32 szt. łopat laminatowych wirników wentylatora głównego typu WOK-D3 zabudowanego przy szybie "Zbigniew" w Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3758 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2024
przedmiot
postępowania
Przejęcie obowiązków recyklingu odpadów opakowaniowych z WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2023.1658 t.j.)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3750 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji EMAG dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w latach 2024 i 2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy