Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0047 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK "Piekary" - 2 kpl.
nr postępowania PRZZ/0050 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Budowa magistralnego, telekomunikacyjnego kabla szybowego z rozdzielnicami teletechnicznymi i uchwytami w szybie Dołki dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu Julian II przedział zachodni wraz z montażem i uruchomieniem dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0077 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kruszarki dwuwalcowej dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0056 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi górniczych wyciągów szybowyh dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0048 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego urządzenia odpylającego do współpracy z kombajnem chodnikowym AM-50 lub R-130 wraz z lutnią wirową, lutnią zasobnikową i klapą zamykającą wylot lutniociągu tłoczącego dla wyrobisk przewietrzanych wentylacją kombinowaną dla KWK Piekary (2 kpl.)_
nr postępowania PRZZ/0016 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych
nr postępowania PRZZ/0059 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników taśmowych odstawy głównej dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0054 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2015 r. dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0043 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego agregatu sprężarkowego o wydajności 12,0 m sześ/min dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0042 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Dobór schematu obudowy dowierzchni 6 w pokł. 503 wraz z analizą kosztów dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0023 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.06.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonej konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 13 - klatka I i II
nr postępowania PRZZ/0018 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie chodnika 2/521 i przecinki ściany 521 b o łącznej długości 775 mb dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0025 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2015
przedmiot
postępowania
Zakup laboratoryjnego analizatora Wilpo typu L-241 wraz z utylizacją istniejącego analizatora Wilpo typu L-142 dla Węglokoksu Kraj Spółka z o.o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0055 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2015
przedmiot
postępowania
Wykonywanie usług instalacyjno-remontowych w zakresie sieci: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wodno-kanalizacyjnej na powierzchni KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0460 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku