Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0188 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.11.2015
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych pasów nośnych w dwóch skipoklatkach Qu=22,0 Mg dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonywanie awaryjnych napraw szkód górniczych i zabezpieczeń obiektów budowlanych kubaturowych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych do potrzeb Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0192 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonych konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych polozonych w Piekarach Sląskich przy ul. Roździeńskiego 15 i 17 - klatki I i II - KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0199 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa hali gospodarki maszyn i warsztatów w zakresie przeglądów, konserwacji i kompletacji maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0165 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2015
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0190 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej spągoładowarki z teleskopowym wysięgnikiem oraz czerpakiem czołowym zwykłym skrętnym wraz z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0198 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Węglokoks Kraj KWK Piekary.
nr postępowania PRZZ/0182 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych do Węglokoks Kraj KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0191 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0124 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów oponowych górniczych dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0155 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.10.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie przekopu 39 o łącznej długości 660 mb dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0207 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych KWK Bobrek i KWK Piekary postępowanie do 25 000,00 euro
nr postępowania PRZZ/0189 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2015
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek finansowanych z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/0185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego na sortowni I w ciągu przenośników taśmowych ze zwałów głównych dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0122 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kabla elektroenergetycznego YHKGXSEKYN3x120/35 1KV CU dla KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0169 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic uniwersalnych typu USG do KWK Bobrek gr.285-1
nr postępowania PRZZ/0123 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa silnika elektrycznego budowy przeciwwybuchowej typu DSKGWP 500 dla KWK "Bobrek'
nr postępowania PRZZ/0136 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie systemu monitorowania energii elektrycznej pobieranej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0178 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" , KWK "Piekary" w roku 2015 gr. 292-1