Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1506 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1484 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-11
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1512 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-09
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1462 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-08
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1498 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1503 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-08
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania: Analiza stanu deformacji terenów górniczych: Brzeziny śląskie VI, Bytom III-ZG, Bytom-Miechowice - 1, wywołanych eksploatacją górniczą ujętą w planie ruchu kopalni na lata 2018-2020 wraz z cyklicznymi pomiarami wychyleń wybranych obiektów budowlanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1448 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-07
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1505 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-07
przedmiot
postępowania
Dostawa układu sygnalizacji sterowania klap rozładunku i załadunku skipu Julian I przedział wschodni i zachodni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1488 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-30
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężonego powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1485 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-27
przedmiot
postępowania
Remont przenośnika czołowo-płytowego B 1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1489 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-27
przedmiot
postępowania
Remont spągnic obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1497 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1493 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-20
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej typu IT3S o mocy 630 kVA/1000V dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1494 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-20
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej dwunapięciowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1487 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-19
przedmiot
postępowania
Badanie i próby technologiczne miałów pod kątem możliwości wzbogacania na sucho dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1490 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-17
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP oraz KW 20/36 POz/BSN/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 295-27-17
nr postępowaniaPRZZ/1433 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-12
przedmiot
postępowania
Całodobowy serwis urządzeń systemu sterowania automatyzacji oraz nadzoru SAURON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1475 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-12
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1470 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-12
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1382 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-11
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku