Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1759 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1762 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1794 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-18
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 288-14)
nr postępowaniaPRZZ/1774 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowaniaPRZZ/1772 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku grupa 281-8
nr postępowaniaPRZZ/1800 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi remontowej przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1781 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-09
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa fabrycznie nowych automatycznych zaworów odcinających sterowanych elektromagnetycznie DN300, zasuw kołnierzowych DN300 P16 z napędem elektrycznym, filtrów siatkowych oraz systemu sterowania i regulacji poziomu wody w studni pompowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1748 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji EUROTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1749 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1758 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1824 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-07
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2019r
nr postępowaniaPRZZ/1763 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-02
przedmiot
postępowania
Dostawa folii typu STF (stretch-hood) przeznaczonej do kapturownic MK-1000 firmy Drewmax do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.materiałowa 252-16)
nr postępowaniaPRZZ/1799 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-02
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 271-2)
nr postępowaniaPRZZ/1712 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-28
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1798 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-21
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1738 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1769 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1768 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-19
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatów do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1775 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-14
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V oraz śrub specjalnych do SD V36 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1801 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary rg. mat. 241-6