Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0811 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0808 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0814 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa worków z papieru workowego OK-2 80x50x10cm z nadrukiem z wkładką polietylenową dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0810 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0813 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.246-1
nr postępowaniaPRZZ/0776 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0817 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka typu akumulatorowego platformowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0792 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0825 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-02
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EZ 600 produkcji Elgór+Zamet dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0803 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0821 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0816 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokowydajnych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0778 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0724 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0807 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-30
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu dwóch silników elektrycznych typu SGS 315L-12/4/55/160 kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0791 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Obsługa szybów w zakresie wykonywania robót szybowych w górniczych wyciągach szybowych szybów Bolesław, Józef, Zbigniew i Ignacy w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0723 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0795 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/0804 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-25
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0738 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary