Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1042 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-05
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1028 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-28
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1023 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-28
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-12/28-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0985 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-25
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1019 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1006 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-21
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1020 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-20
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów tlenowych ucieczkowych SR-60 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na rok 2017 gr. 285-12
nr postępowaniaPRZZ/1022 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-20
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia wyrobisk w pokładzie 503: chodnika 5 badawczego o długości 524m, chodnika 4 badawczego o długości 226m, chodnika 4a badawczego o długości 275m, przecinki ściany 8 o długości 237m i przecinki II ściany 8 badawczej o długości 59m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0993 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-14
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0983 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-14
przedmiot
postępowania
Remont pomostu "L" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0994 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-14
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0976 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-12
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1003 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-11
przedmiot
postępowania
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej ogólnospływowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Konstytucji 7 w Bytomiu-Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1004 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-11
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 285-2
nr postępowaniaPRZZ/0961 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-10
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. 295-17
nr postępowaniaPRZZ/0984 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-07
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych i szlamowych, pomp średniociśnieniowych, zespołów pompowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - z podziałem na zadania dla Ruchu Piekary i Ruchu Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0967 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-06
przedmiot
postępowania
Dostawa maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na 2 zadania
nr postępowaniaPRZZ/0948 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0949 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0982 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-04
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku