Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2204 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym SRK Oddział CZOK PS Pstrowski dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2219 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2210 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2220 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2245 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa 350 szt. licencji Windows 10 Professional w wersji BOX
nr postępowania PRZZ/2208 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2195 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 231-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2226 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2019
przedmiot
postępowania
Zakup obiektowego magazynu danych wraz z usługą wdrożenia dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/2196 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku ( gr. mater.252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr.mater. 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2212 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat.288-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2221 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2019
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2128 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2019
przedmiot
postępowania
Zabudowa układu blokowania wrót szybowych szybu Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2192 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/2182 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu 5t, rozpiętości 14,7m i długości 147m na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania pt. Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach złoża Brzeziny dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2199 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych przystosowanych do podłączenia z wentylatorem typu ADF 800 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2164 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6 m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2157 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku