Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1263 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1255 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja pompowni wysokociśnieniowej do wytwarzania i podawania emulsji na poz. 726 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1260 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1247 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1242 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.11.2017
przedmiot
postępowania
Naprawa dachów na budynkach ZPMW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1253 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1220 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1244 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 16.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 szt. wozów osobowych kopalnianych z hamulcem, 11 szt. platform kopalnianych o nośności min 60 kN, 15 szt. kontenerów górniczych do transportu kolejką podwieszaną typu WMG.001, 8 szt. wozów do przewozu łuków obudowy, 15 szt. wozów kopalnianych średnich nieresorowanych o poj. 2450 l dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1218 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8.10/2/4VAC/2LUF/8/T dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1194 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.11.2017
przedmiot
postępowania
Rozbudowa kwalifikacji wstępnej sortowni III Ruch Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1222 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe stojaków hydraulicznych typu SHC-40 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1221 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego układu telewizji przemysłowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1233 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1209 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu "Julian I" przedział wschodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1172 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie robót remontowych obejmujących II etap tj. remont urządzeń dylatacyjnych w nitce B i C wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej w Bytomiu w oparciu o wykonany przez RAIL ROAD PROJECT w sierpniu 2017 r. - projekt budowlano-wykonawczy remontu urządzeń dylatacyjnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1217 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont przekładni przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 r.
nr postępowania PRZZ/1204 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji PIOMA/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1193 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa samohamownego zestawu transportowego do podwieszania aparatury elektrycznej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1219 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Rozbudowa systemu bezpieczeństwa KSP poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1201 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wieloodpływowej do zasilania kompleksu przodkowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary