Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2824 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2021
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2817 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 246-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2814 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej spągoładowarki EL-160Is i kombajnu chodnikowego AM-50z produkcji Famur dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2802 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2021
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2801 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo członowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (gr. materiałowa 285-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2786 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku (grupa materiałowa 285-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2803 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.10.2021
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa nowych rur z tworzywa sztucznego DN 225 wraz z armaturą w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2809 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. materiałowa 288-14).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2787 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku (grupa materiałowa 272-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2794 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku (grupa materiałowa 285-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2808 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. materiałowa 246-9).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2804 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr.materiałowa 313-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2793 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku. (grupa materiałowa 281-3).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2799 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2792 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.10.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2758 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2021
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych i koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2779 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.10.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021 i 2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2770 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.10.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych ognioszczelnych wyłączników produkcji Apator dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2771 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.10.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2778 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej kombajnu chodnikowego RH200 produkcji JOY dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy