Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1283 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 r.
nr postępowaniaPRZZ/1360 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-23
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5
nr postępowaniaPRZZ/1328 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-22
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych, szlamowych i średniociśnieniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1312 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-19
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1358 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-19
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanin gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2018r
nr postępowaniaPRZZ/1337 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-19
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia dowierzchni 5 w pokładzie 504 na długości 1150m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1296 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1309 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1298 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1271 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług polegających na obsłudze monitoringu wizyjnego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony w granicach obszaru chronionego w udostępnionych pomieszczeniach obserwacji wizyjnej
nr postępowaniaPRZZ/1305 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-12
przedmiot
postępowania
Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1276 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-12
przedmiot
postępowania
Sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1303 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowaniaPRZZ/1293 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1306 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1304 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 021-1
nr postępowaniaPRZZ/1297 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1320 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1295 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-08
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnych przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz przy ul. Komunardów w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1294 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-01-08
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do uszczelniania wyrobisk górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku