Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1737 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów poliuretanowych do WĘGLOKKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1778 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. mat. 231-3
nr postępowania PRZZ/1767 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1692 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/1703 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowych członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1746 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 oraz Pumar 14/36 POz2/BSN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1684 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1751 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-14/31-2x2463 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1710 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowania PRZZ/1765 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1739 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1747 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1721 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 311-1 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1715 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1755 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.11.2018
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2019 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1711 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.11.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr 246-1
nr postępowania PRZZ/1731 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Usługa związana z przeprowadzeniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1713 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020 w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/1691 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/1719 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki pożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2019-2020