Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2025 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-04
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch hydraulicznych zestawów transportowych do współpracy z kolejkami spalinowymi podwieszanymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2022 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-04
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2020 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-03
przedmiot
postępowania
Modernizacja wagi kolejowej normalnotorowej hybrydowej 100 Mg tor 7oraz przystosowanie do pracy jako waga elektroniczna zgodnie z przepisami metrologicznymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2001 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-26
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2005 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-26
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stropu pod budynkiem płuczki ziarnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1997 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-26
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-15
nr postępowaniaPRZZ/2024 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-19
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przecinki ściany 9 badawczej i chodnika 5 ociosowego w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2000 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-12
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1991 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-07
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2011 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-06
przedmiot
postępowania
Dostawa narzedzi metalowych do skrawania metali do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 294-4
nr postępowaniaPRZZ/2003 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-06
przedmiot
postępowania
Transport kruszywa z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na teren osadników wód dołowych przy ul. Św. Elżbiety w Bytomiu
nr postępowaniaPRZZ/2007 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-06-06
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2019-2021 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1994 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-30
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu Dołki z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysem inwestorskim dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1990 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1965 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-28
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa zbiornika do magazynowania pyłów dymnicowych przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2008 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-27
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie mienia i NNW w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/1988 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-22
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020
nr postępowaniaPRZZ/1976 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji produkcji METAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1958 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-17
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(gr.mater. 295-22-03)
nr postępowaniaPRZZ/1993 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-05-17
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 350m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek