Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2320 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Kompleksowe świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: 1. Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 2. Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2291 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2287 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2285 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2318 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych młotowiertarek typu TE MD 20/25 oraz podpór wodnych TE MW produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2296 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2295 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych lokomotyw spalinowych torowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2288 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji INVERTIM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2289 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji EPLAN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2314 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2300 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2266 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-19
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2286 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji ELTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2278 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-07
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2277 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2280 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-07
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 88 obiektów budowlanych (w tym 12 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
nr postępowaniaPRZZ/2302 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-07
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z Ruchu Piekary na Ruch Bobrek w ilości do 40 tys. Mg (ton) oraz z Ruchu Bobrek na Ruch Piekary w ilości do 100 tys. Mg (ton)
nr postępowaniaPRZZ/2304 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-02-03
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2020r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2284 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-31
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2281 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-29
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie