Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3052 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2022
przedmiot
postępowania
Remont oraz wykonanie: Zadanie 1: remont 2 kpl. zawieszeń dwulinowych wlk.5, Zadanie 2: remont 4 szt. zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej stalowo - gumowej wlk.5 typu SADEX, Zadanie 3: wykonanie nowych sworzni do zawieszeń naczyń wyciągowych i lin wyrównawczych, dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3046 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2022
przedmiot
postępowania
Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T przy szybie Bolesław pod kątem dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Czyszczenie rurociągów wodnych z osadów zalegających w ich przekroju dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3029-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3049 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typu DV1792, Heli CPCD35-WS1H oraz Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33 i CPCD35N RW33B dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3024 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2022
przedmiot
postępowania
Gospodarowanie odpadami w zakresie: a) z terenu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu-załadunek, odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13 w ilości łącznej do 200Mg rocznie b) z terenu KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach Śląskich- odbiór w kontenerach i zagospodarowanie odpadów o kodach, 07 02 99, 07 02 13 w ilości łącznej do 50 Mg rocznie .
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3038 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2022
przedmiot
postępowania
Remont lokomotywy spalinowej wąskotorowej typu WLS-50 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3050 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przekładni do przenośników taśmowych, zgrzebłowych i kombajnu chodnikowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2022 r. (gr. materiałowej 291-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3057 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni kombajnów chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022-2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3054 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w Węglokoks Kraj S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3020 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2022
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur z tworzywa sztucznego w celu budowy sieci odwadniającej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3045 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa mat. 352-01-03).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3029 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-17).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3010 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów ścianowych produkcji JOY Maszyny Górnicze dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-24-04).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3004 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni kombajnów chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022-2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2960 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy Tranz-Tel Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3035 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2022 r. (gra. mat. 292-19-01).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2968 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dołowych urządzeń chłodniczych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3022 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku ( gr. mat. 295-20).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3005 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych bębnów napędowych 630x1400 (VT.010.01.02) dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy