Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2862 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2837 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (grupa materiałowa: 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2871 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2021
przedmiot
postępowania
Zakup licencji dla urządzeń FortiNet będących w użytkowaniu Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2865 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2021
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz przynależnymi rozdzielniami oraz urządzeń sygnalizacji szybowej na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2863 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu "Bolesław" dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2844 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (grupa materiałowa: 021-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2825 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.12.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 288-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2860 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2830 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 295-20)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2848 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2847 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2021
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2827 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2818 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 231-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2828 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2829 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2810 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (grupa materiałowa 295-13).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2845 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy automatycznej z napędem elektrycznym na potrzeby Oddziału WOW-WPP-168 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2838 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.11.2021
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2832 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa: 252-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2806 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (gr. materiałowa 284-6).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy