Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2458 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-202
nr postępowaniaPRZZ/2445 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-06
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy min. 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2448 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-06
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2434 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-05
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 292-10-03
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2447 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-02
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych w 2020 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2425 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-30
przedmiot
postępowania
Całodobowy serwis urządzeń systemu sterowania automatyki oraz nadzoru SAURON w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2423 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-24
przedmiot
postępowania
Dostawa palet przemysłowych drewnianych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr.mater.204-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2431 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-21
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-161 (nr kop. 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2437 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2421 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2429 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2439 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-15
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych z uwzględnieniem wymiany łopat (wentylatory typu WOK-D3 nr 1 i 2 przy szybie Ignacy), przeglądu łopat w wentylatorze głównym WOK-8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2418 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów produkcji CLIMATRONIC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2430 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-10
przedmiot
postępowania
Badania parametrów wytrzymałościowych węgla, skał stropowych i spągowych pokładów 504, 509 i 510 oraz badanie parametrów wytrzymałościowych skał stropowych i spągowych przekopów dla bieżącej oceny stanu technicznego ich obudowy na 6 stanowiskach pomiarowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2435 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-09
przedmiot
postępowania
Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2433 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-09
przedmiot
postępowania
Wyłonienie wykonawców do zawarcia umowy ramowej na sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2436 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-07
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych(znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w okresie 3 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2427 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-01
przedmiot
postępowania
Remont dachów budynków na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie 1: warsztatu elektryczno-mechanicznego nr inwent. 101-101438Zadanie 2: laboratorium nr inwent. 107-101507
nr postępowaniaPRZZ/2422 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-31
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2022
nr postępowaniaPRZZ/2426 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-31
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek