Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2144 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-28
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/2132 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2156 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki bocznie wysypującej i wozu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2130 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-10
przedmiot
postępowania
Dostawa układów suszenia indukcyjnego dla 6-ciu silników napędowych zespołów pompowych głównego odwadniania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2126 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-08
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnej przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w Bytomiu Karbiu przy ul. Miechowickiej odwadniającej teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego Jutrzenka w terenie górniczym KWK Bobrek w okresie 24 miesięcy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2122 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-07
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku. gr. materiałowa 292-11-01
nr postępowaniaPRZZ/2091 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-02
przedmiot
postępowania
Remont ognioszczelnego pola rozdzielczego 6kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2120 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-02
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego budowy pompowni pomocniczej w przekopie 107 w branży mechanicznej, górniczo-budowlanej oraz elektrycznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2121 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk pomp zatapialnych, odwadniających wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2124 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-02
przedmiot
postępowania
Modernizacja oświetlenia przestrzeni pod Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla w rejonie torów kolejowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2097 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-25
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku ( gr. mater. 292-10-01)
nr postępowaniaPRZZ/2119 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-24
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy rurociągu zrzutowego z poz. 726 m do poz. 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2107 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-23
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ściany wydobywczej w pokładzie 503 w roku 2020 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2115 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-19
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa dwóch zestawów baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybach Józef i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybie Ignacy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2100 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-17
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2114 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-17
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w okresie 12 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2116 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-16
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych nad warsztatami elektryczno-mechanicznymi nr inw. 101-101438 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2089 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2094 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-10
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniającej w przekopie 107 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2105 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-10
przedmiot
postępowania
Przebudowa urządzeń srk i torów na bocznicy Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary