Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3685 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 231-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3682 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.01.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych utrzymania w sprawności systemu telekomunikacyjnego DGT IPnova oraz systemu łączności i alarmowania DGT Millenium pracujących w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3584 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór rurowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 285-6).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3654 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa 295-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3580 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (grupa materiałowa 272-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" (gr. mat. 288-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3639 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2024.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3629 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych automatycznej linii ważąco-pakującej do pakowania groszku ,,Skarbek" premium dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w roku 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3638 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego na rok 2024 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 295-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3636 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek-Piekary" w roku 2024 (gr. mat. 287-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3644 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa instalacji do inertyzacji zrobów zawałowych likwidowanych ścian wydobywczych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekar.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3642 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek-Piekary" w roku 2024 (grupa materiałowa: 021-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3635 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nakrętek i podkładek dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w roku 2024 (gr. mat. 287-3).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3596 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji SAKOP będących w eksploatacji w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3637 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2024 roku (gr. mat. 281-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3628 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych na rok 2024 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 246-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3621 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w roku 2024 (gr. mat. 295-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3616 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej do podsadzki do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2024 (grupa materiałowa 173-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3610 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo-gumowych z kołnierzem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2024 r. (grupa materiałowa 251-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy