Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3577 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wyłączników dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - wyłączniki stycznikowe typu WSA-1.130 wyłączniki stycznikowe typu WSM-10.32 S Zadanie nr 2 - wyłączniki stycznikowe typu WSN- 05/1.100E/EA Zadanie nr 3 - wyłączniki stycznikowe typu BTH-WS-400/10/2/02.1P wyłączniki stycznikowe typu BTH-WS-400/10/1/02.1P
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3576 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2023
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch stacji transformatorowych o mocy 630kVA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.10.2023
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. finansowych z ZFŚS
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3573 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.10.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych rur kołnierzowych oraz kształtek (kolan) z laminatów poliestrowo-szklanych wraz z zestawem montażowym w ramach projektu inwestycyjnego ,,Budowa rurociągu profilaktycznego podsadzkowego w rejonie Fortum - II etap inwestycji" dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2023
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja rozdzielń WN i SN na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3566 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2023
przedmiot
postępowania
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody pitnej, p. poż., wodnokanalizacyjnej oraz sprężonego powietrza na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3568 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.10.2023
przedmiot
postępowania
Rozbudowa systemu bezpieczeństwa KSP-3 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3563 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie wymiany konstrukcji przenośników taśmowych wraz z wymianą krążników oraz czyszczeniem i poziomowaniem trasy w przekopie 109 i w przekopie 39 oraz wymiana szyn trasy kolejki podwieszanej w przekopie 106b i w przekopie 103 na poziomie 840 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. - KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3562 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.10.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa górniczego przemiennika częstotliwości dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3552 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2023
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 zabudowanego przy szybie ,,Zbigniew" dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3560 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej spągoładowarki dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3559 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej lokomotywy spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3561 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji psychometrów Assmanna dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3547 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w ilości do 50 tys. ton
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej lokomotywy spalinowej torowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3540 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy chodnika 3 badawczego w pokładzie 503, wykonanie wpinania obudowy w przekopie połączonym Bobrek-Miechowice poz. 726 m w przekopie kierunkowym 2 na poziomie 726 m i w przekopie 106b na poziomie 840 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3522 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego systemu sterowania i automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej dla Weglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3497 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2023
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary oraz interwencyjne sprzątanie terenów należących do spółki z podziałem na zadania
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3536 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy