Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0079 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 29.07.2015
przedmiot
postępowania
Swiadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0027 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 29.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0068 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych czujników do pomiaru stężeń gazów kopalnianych dla KWK Piekary i KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0067 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego wentylatora lutniowego, elektrycznego, dwubiegowego typoszereg fi 1000 dla KWK Piekary (1 szt.) i KWK Bobrek (1 szt.)
nr postępowania PRZZ/0062 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0063 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.07.2015
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP/BSN, KW 20/36 POz/ZRP/BSN dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0066 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 16.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przodka przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnem chodnikowym dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0012 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 16.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa czterech pomp typu P3CC/II-Ex lub równorzędnuch oraz dostawa pompy zatapialnej do pompowania mieszaniny wody i osadu o dużej zawartości silnie ścierających cząstek.dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0047 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK "Piekary" - 2 kpl.
nr postępowania PRZZ/0050 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Budowa magistralnego, telekomunikacyjnego kabla szybowego z rozdzielnicami teletechnicznymi i uchwytami w szybie Dołki dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0051 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu Julian II przedział zachodni wraz z montażem i uruchomieniem dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0077 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kruszarki dwuwalcowej dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0056 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.07.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi górniczych wyciągów szybowyh dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0048 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego urządzenia odpylającego do współpracy z kombajnem chodnikowym AM-50 lub R-130 wraz z lutnią wirową, lutnią zasobnikową i klapą zamykającą wylot lutniociągu tłoczącego dla wyrobisk przewietrzanych wentylacją kombinowaną dla KWK Piekary (2 kpl.)_
nr postępowania PRZZ/0016 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych
nr postępowania PRZZ/0059 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników taśmowych odstawy głównej dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0042 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Dobór schematu obudowy dowierzchni 6 w pokł. 503 wraz z analizą kosztów dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0043 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego agregatu sprężarkowego o wydajności 12,0 m sześ/min dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0054 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2015 r. dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0023 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.06.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonej konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 13 - klatka I i II