Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1073 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1075 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych oraz konserwacyjno naprawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1021 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji na przyrządy produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1040 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1070 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1033 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych o napędzie hydraulicznym i elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1062 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.06.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji w pokładach 503 i 509 ścian nr 8, 14 i 9 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1038 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1061 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja baterii akumulatorowych wraz z zasilaczami i rozdzielniami prądu stałego w rozdzielni 6kV J2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1060 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126 nitka parowany lub równoważnego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0995 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1016 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2017
przedmiot
postępowania
Usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Ks. J. Frenzla 60
nr postępowania PRZZ/1039 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2017
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1037 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych torowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1043 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0996 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1002 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji Inoxihp dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1027 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2017
przedmiot
postępowania
Remont dwumaszynowego zespołu przetwornicy SKODA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1036 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2017
przedmiot
postępowania
Remont infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek