Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0539 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0546 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających dla KWK Bobrek-Piekary na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0545 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji GLINIK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0544 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0537 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podawarek do wytwarzania i przetłaczania spoiw cementowo-gipsowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0528 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0511 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek - FERRIT dla Węglokoks Kraj Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku..
nr postępowania PRZZ/0510 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0540 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0525 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0526 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji DRAGER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0508 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0533 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0521 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0487 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej stacji filtrów wody wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0522 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0523 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku