Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0806 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczo - spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0822 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa platform kopalnianych oraz wozów kopalnianych do transportu materiałów sypkich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0811 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0786 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2018 w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0810 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0808 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0813 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.246-1
nr postępowania PRZZ/0814 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa worków z papieru workowego OK-2 80x50x10cm z nadrukiem z wkładką polietylenową dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0817 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka typu akumulatorowego platformowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0792 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0825 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.12.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EZ 600 produkcji Elgór+Zamet dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0803 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0724 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0778 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0816 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokowydajnych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0821 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0807 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu dwóch silników elektrycznych typu SGS 315L-12/4/55/160 kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0795 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2016
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0723 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018