Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1096 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-07
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1055 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-30
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1101 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-28
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126nn nitka parowany lub równoważny do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1086 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-28
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1065 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-26
przedmiot
postępowania
Dostawa i uruchomienie instalacji falownikowego układu zasilania i sterowania przenośnika zgrzebłowego na zwałach ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1084 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-19
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnu chodnikowego własnego typu AM-50 zw produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1073 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-13
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1021 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji na przyrządy produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1075 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-05
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych oraz konserwacyjno naprawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1040 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1070 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-02
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1033 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych o napędzie hydraulicznym i elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1062 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-01
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji w pokładach 503 i 509 ścian nr 8, 14 i 9 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1038 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1060 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126 nitka parowany lub równoważnego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1061 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1051 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja baterii akumulatorowych wraz z zasilaczami i rozdzielniami prądu stałego w rozdzielni 6kV J2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0995 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1016 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-19
przedmiot
postępowania
Usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Ks. J. Frenzla 60
nr postępowaniaPRZZ/1039 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-18
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary