Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2430 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2020
przedmiot
postępowania
Badania parametrów wytrzymałościowych węgla, skał stropowych i spągowych pokładów 504, 509 i 510 oraz badanie parametrów wytrzymałościowych skał stropowych i spągowych przekopów dla bieżącej oceny stanu technicznego ich obudowy na 6 stanowiskach pomiarowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2433 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2020
przedmiot
postępowania
Wyłonienie wykonawców do zawarcia umowy ramowej na sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2436 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2020
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych(znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w okresie 3 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2427 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont dachów budynków na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie 1: warsztatu elektryczno-mechanicznego nr inwent. 101-101438Zadanie 2: laboratorium nr inwent. 107-101507
nr postępowania PRZZ/2422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2022
nr postępowania PRZZ/2426 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2020
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 295-22-03)
nr postępowania PRZZ/2417 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji MICON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2413 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi naprawy przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC Polska dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2415 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2411 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2409 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2403 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2020
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo - magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2381 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2405 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2020
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK-8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2397 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021