Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1781 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa fabrycznie nowych automatycznych zaworów odcinających sterowanych elektromagnetycznie DN300, zasuw kołnierzowych DN300 P16 z napędem elektrycznym, filtrów siatkowych oraz systemu sterowania i regulacji poziomu wody w studni pompowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1748 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji EUROTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1758 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1824 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2019r
nr postępowania PRZZ/1799 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 271-2)
nr postępowania PRZZ/1763 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa folii typu STF (stretch-hood) przeznaczonej do kapturownic MK-1000 firmy Drewmax do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.materiałowa 252-16)
nr postępowania PRZZ/1712 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1798 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2018
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1738 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1769 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1768 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatów do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1775 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V oraz śrub specjalnych do SD V36 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1801 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary rg. mat. 241-6
nr postępowania PRZZ/1776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(grupa materiałowa 281-3)
nr postępowania PRZZ/1771 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno - mineralnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1783 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa w podziale na zadania:1. systemu monitoringu wizyjnego wraz z sieciami światłowodowymi i teletechnicznymi na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,2. wag samochodowych, wagonowych wraz z ich legalizacją, wag taśmowych i przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,3. systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1725 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów automatyki przemysłowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 316-1
nr postępowania PRZZ/1722 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1720 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku. Gr. materiałowa 021-1