Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2541 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji BEVEX dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2570 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2564 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Drager dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2577 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2572 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie szybu "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2571 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2546 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej CARBOMECH dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2549 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji EPLAN dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2568 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2540 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2539 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2547 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów produkcji IMKiUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ So. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2537 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów TERMOSPEC dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2536 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2543 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.
nr postępowania PRZZ/2524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2530 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 231-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2533 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 292-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy