Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2053 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości typu ŁPrP-V32/4 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2019 roku; grupa 281-10
nr postępowania PRZZ/2013 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.mater.295-9)
nr postępowania PRZZ/2038 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych SM/07dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/2019 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/2051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2019
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/1996 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2025 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch hydraulicznych zestawów transportowych do współpracy z kolejkami spalinowymi podwieszanymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2022 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2030 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy min. 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2020 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.07.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja wagi kolejowej normalnotorowej hybrydowej 100 Mg tor 7oraz przystosowanie do pracy jako waga elektroniczna zgodnie z przepisami metrologicznymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2001 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1997 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-15
nr postępowania PRZZ/2005 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2019
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stropu pod budynkiem płuczki ziarnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2024 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.06.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przecinki ściany 9 badawczej i chodnika 5 ociosowego w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2000 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.06.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1991 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.06.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/2011 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.06.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa narzedzi metalowych do skrawania metali do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 294-4
nr postępowania PRZZ/2003 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.06.2019
przedmiot
postępowania
Transport kruszywa z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na teren osadników wód dołowych przy ul. Św. Elżbiety w Bytomiu
nr postępowania PRZZ/2007 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.06.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2019-2021 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1994 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.05.2019
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu Dołki z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysem inwestorskim dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary