Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0836 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0843 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami i autokarami wraz z kierowcą na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0844 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0820 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0793 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w okresie 24 miesięcy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0831 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0823 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-14
przedmiot
postępowania
Dostawa trzech stacji tankowania paliwa wraz z wyposażeniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0840 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0842 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr. materiałowa 131-1)
nr postępowaniaPRZZ/0841 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0838 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr materiałowa 021-1)
nr postępowaniaPRZZ/0832 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. mat. 246-4
nr postępowaniaPRZZ/0833 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0785 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Serwis układu automatycznego pomiaru gęstości cieczy ciężkiej w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0797 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0828 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników odstawy głównej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0815 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Przygotowanie i utrzymanie toru zwałowego do wyładunku odpadów wydobywczych na terenie bocznicy zwałowej Brzeziny C1 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0822 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Dostawa platform kopalnianych oraz wozów kopalnianych do transportu materiałów sypkich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0786 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2018 w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/0806 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczo - spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary