Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2278 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2302 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2020
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z Ruchu Piekary na Ruch Bobrek w ilości do 40 tys. Mg (ton) oraz z Ruchu Bobrek na Ruch Piekary w ilości do 100 tys. Mg (ton)
nr postępowania PRZZ/2277 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2280 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2020
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 88 obiektów budowlanych (w tym 12 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
nr postępowania PRZZ/2304 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2020r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2284 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2281 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.01.2020
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie
nr postępowania PRZZ/2255 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.01.2020
przedmiot
postępowania
Serwis i naprawy awaryjne wózków widłowych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2241 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa.mater.246-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/1801-1-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2020r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2258 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 285-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2260 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 62mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Józef przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2259 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2276 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wciągników i dźwigów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2268 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 292-10-08
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2274 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2244 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2235 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2252 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020 - 2021
nr postępowania PRZZ/2227 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 021-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy