Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1285 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji KW 14/28 POz/ZRP; KW 19/35 POz/BSN/ZRP; KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1284 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 oraz Pumar 14/36 POz2/BSN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1302 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 287-3
nr postępowania PRZZ/1287 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 29.12.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 246-1
nr postępowania PRZZ/1277 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 29.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów sterowania przyległego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1289 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1288 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1273 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu koncepcyjnego klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1275 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.12.2017
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1279 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 21.12.2017
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1241 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.12.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja układu sterowania sinika pompy głównego odwadniania wraz z układem wielomiejscowego pomiaru temperatury dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1258 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1259 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1266 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1246 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.12.2017
przedmiot
postępowania
Zabudowa zespołu bezprzewodowej łączności i porozumiewania się w szybie Julian II - zachód wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1272 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie modernizacji, wpinania obudowy i betonowania ociosów wyrobisk na poziomie 726m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1268 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1267 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1261 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie dwóch pionowych otworów badawczych z powierzchni na terenie zakładu w rejonie szybu Bolesław wraz z analizą wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydrogeologiczne w otoczeniu szybu i projektem technicznym dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1251 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja układów blokad oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach taśmowych ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek