Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1183 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1184 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1165 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1179 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/1186 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1169 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Alberta 8 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1156 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu oraz wykonanie nadążnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o nowe baterie kondensatorów
nr postępowaniaPRZZ/1178 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Remont i wymiana uszkodzonych szyb w budynku nadszybia szybu Julian I w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1173 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1188 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 292-10-01
nr postępowaniaPRZZ/1151 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-20
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Konstytucji 118 poprzez wykonanie rektyfikacji bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1163 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-19
przedmiot
postępowania
Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1168 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-14
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503 oraz 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1131 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1123 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1166 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 110 wraz z modernizacją przekopu głównego na poziomie 840m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1150 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Dostawa sześciu układów suszenia indukcyjnego dla silników napędowych zespołów pompowych głównego odwadniania dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1140 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy wentylacyjnej z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1167 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-06
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. stacji kompaktowych typu: KE 3004-EC produkcji SAIT Mining dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1155 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary