Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3277 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 271-2 )
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3285 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2023
przedmiot
postępowania
Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Zbigniew" przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3271 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w roku 2023 (gr. mat. 295-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3265 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek -Piekary" w 2023 r. (gr. mat. 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3283 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych dla obudów zmechanizowanych typu Pumar dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 295-27-10)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3257 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w roku 2023 (gr. mat. 287-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3282 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu FRS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku ( gr. mat. 295-27-19)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3240 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa koncentratu emulgującego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2023 r. (gr. mat. 246-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3275 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 273-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3252 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.01.2023
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa w podziale na zadania: zadanie 1 - Systemu monitorowania wizyjnego wraz z sieciami światłowodowymi i teletechnicznymi na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w latach 2023-2024 zadanie 2 - Systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3256 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.mat. 285-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3229 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. materiałowa 246-9).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3269 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2023
przedmiot
postępowania
Udział jednostki certyfikującej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3248 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr. mat. 251-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3249 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.mater. 295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3262 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego systemu sterowania i automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3231 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiar stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3189 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3254 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3219 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" (gr. mat. 281-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy