Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1608 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-10
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie wymiany uszkodzonych fragmentów bieżni tartanowej wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 33, położonej w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 9 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1625 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-08
przedmiot
postępowania
Remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1570 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1612 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-01
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1614 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-01
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku 295-27-01
nr postępowaniaPRZZ/1600 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-31
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1587 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1598 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych śluz wentylacyjnych z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1617 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1607 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-24
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wraz z tłumikami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1616 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia chodnika 9 badawczego w pokładzie 504, przekopu 10 oraz chodnika 6 badawczego w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1588 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1557 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-20
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1574 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych lokomotyw spalinowych spągowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1580 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-19
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1585 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-18
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego manewrowego ciągnika spalinowego podwieszonego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1601 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-18
przedmiot
postępowania
Wymiana dwóch lin nośnych fi 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1586 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-12
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych agregatów pompowych do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych typu MONO na potrzeby KSRG WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1564 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-10
przedmiot
postępowania
Dostawa 180 kompletnych układów oraz elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 oraz Fazos 11/25-2x2480-1 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr.295-15
nr postępowaniaPRZZ/1599 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-10
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek