Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2229 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-23
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2233 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-23
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2204 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-17
przedmiot
postępowania
Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym SRK Oddział CZOK PS Pstrowski dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2245 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-16
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa 350 szt. licencji Windows 10 Professional w wersji BOX
nr postępowaniaPRZZ/2220 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2210 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2219 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2208 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2195 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-12
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 231-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2226 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-12
przedmiot
postępowania
Zakup obiektowego magazynu danych wraz z usługą wdrożenia dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/2196 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-11
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku ( gr. mater.252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2200 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-11
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr.mater. 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2212 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-10
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat.288-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2221 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-09
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2128 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-05
przedmiot
postępowania
Zabudowa układu blokowania wrót szybowych szybu Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2192 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-02
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2185 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania pt. Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach złoża Brzeziny dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2129 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Modernizacja suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu 5t, rozpiętości 14,7m i długości 147m na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-27
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych przystosowanych do podłączenia z wentylatorem typu ADF 800 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek