Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych VACAT dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 292-11-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2965 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2901 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2952 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2022
przedmiot
postępowania
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2976 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2979 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych siłowników układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2958 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2962 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2918 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 292-10-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2928 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2974 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej typu ŁPRO-B dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 281-10).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2949 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Węglokoks Kraj S.A. w 2022 roku (gr. mat. 181-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2970 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC i EXPROTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2959 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 252-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2920 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 325-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2937 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2022
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 oraz OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2951 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla potrzeb Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. materiałowa 241-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2938 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2930 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2923 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo - gumowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 251-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy