Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1927 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowaniaPRZZ/1937 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej dwunapięciowej 6/1/0,5 kV o mocy min. 1 MVA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1929 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1821 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych oraz legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1875 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-26
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej i telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1925 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1926 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Remont budynku nadszybia szybu „Józef” w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Wymiana uszkodzonych przeszkleń na ścianie północnej i wschodniej budynku. Zadanie nr 2: Położenie na dachu budynku nowej warstwy papy nawierzchniowej na włóknie poliestrowym z dodatkiem SBS o powierzchni 900 m2 oraz nowych okapów rynnowych o powierzchni 100m2.
nr postępowaniaPRZZ/1909 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019roku gr. 295-17
nr postępowaniaPRZZ/1910 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1908 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku( gr. mat. 295-30)
nr postępowaniaPRZZ/1945 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1899 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1919 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-18
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1923 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowaniaPRZZ/1891 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr.mat. 285-6
nr postępowaniaPRZZ/1913 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1920 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 252-5)
nr postępowaniaPRZZ/1921 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych budynku płuczki od poz. 0,0 m do poz. +6,0 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1911 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej typu Pumar 14/36 POz2 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-10
nr postępowaniaPRZZ/1823 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary