Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2404 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-17
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 295-22-03)
nr postępowaniaPRZZ/2417 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji MICON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2412 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-13
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2415 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-05
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2413 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi naprawy przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC Polska dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2411 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-08-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2409 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2407 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2403 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-23
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo - magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2405 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2381 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2398 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-13
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK-8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2397 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2376 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-07-01
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch kompletnych urządzeń odpylających dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2379 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-06-25
przedmiot
postępowania
Aktualizacja Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2389 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-06-25
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2390 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-06-25
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2388 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-06-19
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 i OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2323 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-06-16
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2371 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-05-19
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch przenośników zgrzebłowych ścianowych typu RYBNIK-850 z podziałem na zadania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek