Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2098 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-10
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2072 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-04
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2096 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-04
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacalnika Disa 2S-3000D dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2080 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-03
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki bocznie wysypującej i wozu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2102 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-09-02
przedmiot
postępowania
Remont dachów budynków na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z podziałem na zadania: - Zadanie 1: warsztatu elektrycznego nr inwentarzowy 101-101438, - Zadanie 2: magazynu maszyn nr inwentarzowy 101-101480, - Zadanie 3: warsztatu hydraulicznego nr inwentarzowy 101-101444
nr postępowaniaPRZZ/2086 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2057 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2069 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-20
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2070 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-14
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku łaźni nr 2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2071 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-08
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa (ścieków socjalno-bytowych, opadowych i technologicznych) wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2056 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-07
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2058 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-08-07
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 251-8
nr postępowaniaPRZZ/2067 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2035 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Łaźni nr 2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2026 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2064 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych górniczych lamp nahełmnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2027 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-30
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2073 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-30
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2031 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-29
przedmiot
postępowania
Opracowanie koncepcji naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Drobczyka 16 w Bytomiu z kosztorysową wyceną wartości robót budowlanych wraz z ustaleniem przyczyny powstania uszkodzeń poprzez rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2037 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja pompowni głównego odwadniania na poz. 726 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania