Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0468 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0455 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych przenośnika zgrzebłowego Sigma do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/0404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części do pomp wirowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0429 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2016
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0478 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0451 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0484 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wykrywaczy wzorców gazów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0392 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków ciernych natychmiastpodporowych rurowych oraz wykonanych z profilu V25 i V29 do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary w 2016r gr.285-2
nr postępowania PRZZ/0464 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0459 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0483 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0479 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0471 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części i osprzęt do urządzeń do spawania elektrycznego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0470 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do spawania gazowego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0414 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa górniczych okładzin żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Węglokoks Kraj Spółka z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr 288-5
nr postępowania PRZZ/0469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0448 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie badań geotomograficznych pola ściany 5 w pokładzie 503 dla bieżącej oceny rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0462 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa smarów dla KWK Bobrek_Piekary
nr postępowania PRZZ/0423 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-6
nr postępowania PRZZ/0456 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów kołowrotami podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów wydobywczych na terenie bocznicy Brzeziny C1