Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0625 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2016
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie zakładu górniczego przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0626 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.07.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0604 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0588 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rektyfikacji wychylonych obiektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, położonych w Bytomiu przy ul.: Alberta 8, Konstytucji 118, Frenzla 42, Frenzla 42 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0600 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji DRAGER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0609 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary na 2016r. gr. 294-11
nr postępowania PRZZ/0586 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników i rozruszników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0595 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podawarek do wytwarzania i przetłaczania spoiw cementowo-gipsowych oraz agregatu pompowego do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0571 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.06.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Julian I" przedział zachodni w zakresie wykonania zabudowy i uruchomienia urządzeń realizujących grawitacyjne opuszczanie nadwagi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0503 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2016
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0580 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych obudowy ścianowej Glinik dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0579 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie Dodatku nr 7 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0577 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa w zakresie utrzymania funkcjonalności chodników wodnych, osadników oraz urządzeń pompowni głównego odwadniania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0594 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0587 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0486 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0584 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0585 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0601 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetyczne niskonapięciowe dla KWK Bobrek Piekary