Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0423 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-6
nr postępowania PRZZ/0456 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów kołowrotami podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów wydobywczych na terenie bocznicy Brzeziny C1
nr postępowania PRZZ/0450 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0351 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa 33 kpl. nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,4 m do co najmniej 2,4 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0353 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnych przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - przenośnik zgrzebłowy ścianowy Zadanie nr 2 - przenośnik zgrzebłowy podścianowy ze stacją zwrotną najazdową
nr postępowania PRZZ/0420 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK- PIEKARY na 2016r. (nr grupy asortymentowej 316-2)
nr postępowania PRZZ/0267 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych dla KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0354 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja 90 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz i PUMAR-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-3
nr postępowania PRZZ/0081 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni RP 500V i RGO 400/230V oraz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej w budynku płuczki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0434 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Utrzymanie i eksploatacja kontrolowanego zrzutu wód dołowych rurociągiem fi 450 wraz ze studniami pośrednimi od stawów przy ul. Św. Elżbiety do Rowu Miechowickiego (km 2+609) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0452 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatura rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0411 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0433 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0342 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2016
przedmiot
postępowania
Serwis transformatorów WN/SN i SN/NN na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych i hydraulicznych do KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0442 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Konstytucji 7 w Bytomiu-Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek