Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1205 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-26
przedmiot
postępowania
Utwardzenie powierzchni placu przed łaźnią wraz z remontem ogrodzenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1202 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego systemu sterowania i blokad kompleksu ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1203 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-24
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1206 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-20
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego ciągnika/lokomotywy spalinowej podwieszanej wraz z montażem i uruchomieniem dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1210 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-20
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/1199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-17
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1191 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-17
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1200 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-17
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej IT3Sb 400/6 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1189 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Zakup urządzeń gazometrii współpracujących z centralą metanometryczną typu CMC-5 systemu SMP-NT/SV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1175 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu i dystrybucji oleju napędowego produkcji SMT SCHARF POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1192 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1180 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
nr postępowaniaPRZZ/1182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-09
przedmiot
postępowania
Sporządzenie Dodatków nr 1 do Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień w celu wydobywania węgla kamiennego: a) ze złoża Bobrek-Miechowice 1 b) ze złoża Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1162 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-05
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp dozujących ręcznych JWPD 1:1 typu HNSR-430 (2 sztuki), pompy dozującej JWPD-2 1:1 typu ONQR-586 (1 sztuka, pompy dozującej DNPD 1:1 DUPLEX typu PNSA-212 (1 sztuka) dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1174 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1184 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1183 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1165 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1186 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1169 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Alberta 8 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek