Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1017 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0998 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1041 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa blachy ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1032 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0997 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0974 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych górniczego wyciągu szybowego szybu Józef na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0999 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacalnika Disa 2S-3000D dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1042 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1028 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1023 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-12/28-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0985 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1006 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1019 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1020 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów tlenowych ucieczkowych SR-60 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na rok 2017 gr. 285-12
nr postępowania PRZZ/1022 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia wyrobisk w pokładzie 503: chodnika 5 badawczego o długości 524m, chodnika 4 badawczego o długości 226m, chodnika 4a badawczego o długości 275m, przecinki ściany 8 o długości 237m i przecinki II ściany 8 badawczej o długości 59m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0994 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0993 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0983 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Remont pomostu "L" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0976 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1004 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 285-2