Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni głównych bram wejścia na teren Kopalni) w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) na Ruchu Bobrek
nr postępowania PRZZ/0674 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku warsztatu elektro-mechanicznego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0651 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie przezwojenia uzwojenia stojana silnika elektrycznego typu 2SGS 400S-12/4 105/315kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0659 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II (wraz z wymianą łopat) i WOK-8Pz przy szybie Dołki oraz przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0647 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. kamer termowizyjnych do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0669 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0632 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego oraz montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0648 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0668 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-2
nr postępowania PRZZ/0665 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni (głównych bram wejścia na teren Kopalni) WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0660 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana wodociągu stalowego dn 200mm na rurociąg PE 110mm o długości 200m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0655 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Systemem Rejestracji Czasu Pracy dla WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek ? Piekary
nr postępowania PRZZ/0652 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą 2 sztuk fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK "Bobrek-Piekary"
nr postępowania PRZZ/0649 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa naczynia wyciągowego klatki 4-piętrowej dla górniczego wyciągu szybowego szybu Julian IV wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0650 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oraz zabudowa wagi taśmowej na przenośniku odstawy koncentratu z płuczki miałowej na zwały węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0658 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze wewnątrzzakładowej od ul. Konstytucji do paczkowalni groszku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0627 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa sita łukowego wibracyjnego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0666 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2016
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2016 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0656 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.08.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek