Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0871 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0893 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.316-2
nr postępowania PRZZ/0911 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2017
przedmiot
postępowania
Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0895 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0884 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.02.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0887 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.02.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń automatycznego załadunku węgla do skipów na poziomie 726m szybu Bolesław w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0881 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.01.2017
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0882 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0878 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, przeglądów i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0889 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa uszczelnień gumowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2017 gr. materiałowa 251-10
nr postępowania PRZZ/0864 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0876 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0863 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego mikrochromatografu gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0875 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0859 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0870 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowania PRZZ/0872 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2017
przedmiot
postępowania
Postępowanie do 70 000 euro - dostawa nakrętek i podkładek w roku 2017 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 287-3
nr postępowania PRZZ/0851 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 231-3 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0853 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2017 roku