Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0734 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0774 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN o nr fabrycznym 69/09 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0731 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kamery termowizyjnej do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych i zasilaczy przenośnych oraz stacjonarnych produkcji ELMAR S.C. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2016
przedmiot
postępowania
Przebudowa rozdzielni R-32 500V w budynku pompowni na zwałach węgla wraz z wyposażeniem elektrycznym od zasilania i sterowania ciągów transportowych zgodnie z dostępnym projektem technicznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0766 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem czterech urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielń RP 500 V i RGO 400/230 V oraz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej w budynku płuczki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0705 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Remont elementów samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0762 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/0697 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP Sp. z o. o. będących w eksploatacji WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0729 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0700 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 sztuk zestawów do zasilania i sterowania urządzeń w warsztatach elektrycznych na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0748 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco-dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0752 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wraz z montażem urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie oraz w obiektach WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/0745 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.10.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowania PRZZ/0698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.10.2016
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe zawieszeń lin wyrównawczych produkcji SADEX do lin wyrównawczych stalowo - gumowych dla WĘGLOPKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w roku 2016
nr postępowania PRZZ/0708 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.10.2016
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726 m i poz. 540 m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0706 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2016 i 2017
nr postępowania PRZZ/0701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2016
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe elementów hydrauliki siłowej produkcji KW typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 14/28 POz/BSN/ZRP, 19/35 POz/ZRP, 19/35 POZ/BSN/ZRP, 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2016 i 2017