Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0878 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, przeglądów i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0889 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa uszczelnień gumowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2017 gr. materiałowa 251-10
nr postępowania PRZZ/0863 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego mikrochromatografu gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0864 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0875 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0876 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0859 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0870 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowania PRZZ/0872 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2017
przedmiot
postępowania
Postępowanie do 70 000 euro - dostawa nakrętek i podkładek w roku 2017 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 287-3
nr postępowania PRZZ/0851 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 231-3 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0853 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0756 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy klasyfikacji wstępnej w budynku sortowni III dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0834 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0836 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0845 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0844 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0843 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami i autokarami wraz z kierowcą na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0820 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0831 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0793 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w okresie 24 miesięcy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek