Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0675 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch hydraulicznych zestawów transportowych o nośności 320 kN do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0699 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.10.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka widłowego czołowego z mechanicznym mechanizmem podnoszenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0691 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu Dołki metodą nieniszczącą wraz z analizą warunków geologiczno-górniczych w aspekcie utrzymania jego stateczności i bezpiecznego użytkowania zgodnie z normą PN-G-04210 i PN-G-04211 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0661 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2016
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0662 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego przewietrzania typu WOK-D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0690 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ-3/450-500V oraz PEŁ-6/650-500V dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0687 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.09.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0692 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco - dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0640 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Frenzla 7, Frenzla 79a, Miechowickiej 15, Miechowickiej 17-23
nr postępowania PRZZ/0663 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0683 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2016
przedmiot
postępowania
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.
nr postępowania PRZZ/0686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni głównych bram wejścia na teren Kopalni) w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) na Ruchu Bobrek
nr postępowania PRZZ/0678 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6
nr postępowania PRZZ/0651 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie przezwojenia uzwojenia stojana silnika elektrycznego typu 2SGS 400S-12/4 105/315kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0674 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku warsztatu elektro-mechanicznego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0659 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II (wraz z wymianą łopat) i WOK-8Pz przy szybie Dołki oraz przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0647 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. kamer termowizyjnych do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0669 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0648 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary