Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0823 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa trzech stacji tankowania paliwa wraz z wyposażeniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0842 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr. materiałowa 131-1)
nr postępowania PRZZ/0838 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr materiałowa 021-1)
nr postępowania PRZZ/0840 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0841 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0832 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. mat. 246-4
nr postępowania PRZZ/0797 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0833 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0828 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników odstawy głównej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0785 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2016
przedmiot
postępowania
Serwis układu automatycznego pomiaru gęstości cieczy ciężkiej w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0815 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2016
przedmiot
postępowania
Przygotowanie i utrzymanie toru zwałowego do wyładunku odpadów wydobywczych na terenie bocznicy zwałowej Brzeziny C1 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0822 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa platform kopalnianych oraz wozów kopalnianych do transportu materiałów sypkich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0811 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0786 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2018 w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0806 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczo - spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0813 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.246-1
nr postępowania PRZZ/0808 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0814 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa worków z papieru workowego OK-2 80x50x10cm z nadrukiem z wkładką polietylenową dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0810 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary