Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.mat.295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KEK Bobrek-Piekary w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3377 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3376 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa spawarki światłowodowej wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3373 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3391 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA użytkowane w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3390 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" na rok 2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 312-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3403 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 291-4).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3395 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 352-01-03)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3388 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych bębnów przenośników zgrzebłowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK - PIEKARY w latach 2023 - 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3387 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKRY (gr. mat. 295-22-05)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3379 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger Polska Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3393 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa skipoklatki Qu=22,0 Mg dla górniczego wyciągu szybowego szybu "Bolesław" w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji dopuszczającej wyrób do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3394 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy skrzyżowania dowierzchni 2 badawczej z chodnikiem 3 badawczym z przebudową dowierzchni 2 badawczej na poziomie 726 m, przebudową chodnika 3 badawczego w pokładzie 503 i przebudową przekopu 109 na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3380 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3389 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.03.2023
przedmiot
postępowania
Remont budynku lokomotywowni dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3382 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 272-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3381 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 292-10-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy