Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2035 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Łaźni nr 2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2064 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych górniczych lamp nahełmnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2026 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-31
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2027 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-30
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2073 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-30
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/2031 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-29
przedmiot
postępowania
Opracowanie koncepcji naprawy uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Drobczyka 16 w Bytomiu z kosztorysową wyceną wartości robót budowlanych wraz z ustaleniem przyczyny powstania uszkodzeń poprzez rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2060 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-25
przedmiot
postępowania
Rozbudowa centrali gazometrycznej CMC5 systemu SMP-NT/SV poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2037 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja pompowni głównego odwadniania na poz. 726 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2048 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-25
przedmiot
postępowania
Remont balustrad na wiadukcie kolejowym stanowiącym część bocznicy kolejowej Ruch Piekary położonego nad ul. kard. St. Wyszyńskiego w Piekarach Śląskich wg posiadanej dokumentacji projektowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2047 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji EMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2045 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2046 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego ognioszczelnego przemiennika częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnika ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2055 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2039 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-19
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu wody okapowej DN 150 oraz rynienek ściekowych od poz. zrębu do rząpia szybu na poz. 870 m wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2053 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-12
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości typu ŁPrP-V32/4 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2019 roku; grupa 281-10
nr postępowaniaPRZZ/2013 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-12
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.mater.295-9)
nr postępowaniaPRZZ/2038 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych SM/07dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/2019 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-08
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1996 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2051 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-07-05
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o.