Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3537 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H, Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3550 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Wyczyszczenie osadników wód dołowych nr III i IV z zalegających w nich szlamów (osadów) dla Weglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3535 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3543 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2023
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo - demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w wyrobiskach dołowych w 2023 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3534 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych pomp szlamowych zatapialnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3527 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3516-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wciągarki elektrycznej liniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów dotyczących usunięcia uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3515 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.08.2023
przedmiot
postępowania
Modernizacja systemu wizualizacji zapełnienia zbiornika węgla 2000T dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3530 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu kapitalnego dwóch ognioszczelnych rozruszników tyrystorowych typu: RTOCA.1-221-A1 produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3528 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie kapitalnego remontu wyłącznika wielostycznikowego typu: HA-dk8.10/8VAC 400 XI produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3529 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie kapitalnego remontu ognioszczelnego wyłącznika wielostycznikowego typu: OSWCA.2-2/7/2/b/0 produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3503 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.08.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów WN/SN i SN/NN zainstalowanych na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3513 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2023
przedmiot
postępowania
Zakup oraz uruchomienie systemu rozsyłania komunikatów BHP współpracującego z centralami telefonicznymi DGT IPnova dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3504 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis układu kompensacji i wizualizacji eFolzon oraz rozdzielń typu MNS i Sivacon zabudowanych na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3523 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch kompletów (24 szt.) segmentów kruszących do kruszarki dwuwalcowej KD 600x1200 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek (gr. mat. 295-28-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3517 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2023
przedmiot
postępowania
Remont zawieszeń linowych i wykonanie wkładek do łączników dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w podziale na zadania: Zadanie 1 - remont 2 kpl. zawieszeń dwulinowych wlk. 5, Zadanie 2 - remont 2 kpl. zawieszeń jednolinowych wlk. 6, Zadanie 3 - remont 2 szt. zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej stalowo-gumowej wlk. 3 typu SADEX, Zadanie 4 - wykonanie wkładek do łączników zmiennej długości zawieszeń naczyń wyciągowych wlk. 5.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3518 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. wiertnic WD-02EA z napędem elektrycznym (bez wyłącznika OWS0106K) z rozporą N155-16 (rozpora do 3800 mm z górnym mocowaniem z kształtownika V32) dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,BOBREK - PIEKARY" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3516 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.08.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wciągarki elektrycznej linowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy