Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0486 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0594 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0587 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0585 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0584 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0601 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetyczne niskonapięciowe dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0599 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-10
przedmiot
postępowania
Dostawa elektrycznego osprzętu dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0583 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-10
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch lokomotyw spalinowych typu DLP50F R 600 o numerze fabrycznym 12003 i 12006 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0548 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-09
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszanych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0578 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-09
przedmiot
postępowania
Remont konstrukcji dachu mostu drobnicowego nr 71305 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0591 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-03
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0573 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-02
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych i legalizacji aparatów ucieczkowych produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0593 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-02
przedmiot
postępowania
Dostawa anemometrów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0569 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji ANCHEM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0570 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0563 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji ELEKTROMETAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0564 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0565 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do pomiaru parametrów jakości węgla produkcji PMP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0572 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wciągników dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary