Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0956 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0908 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa rozjazdów kolejowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0933 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0934 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji EMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0936 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-09
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatu do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 248-1
nr postępowaniaPRZZ/0938 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji UiK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0939 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0940 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Remont ognioszczelnego dwuodpływowego pola rozdzielczego 6kV ze zdalnym sterowaniem produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0932 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0955 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-03
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku (gr. mat. 313-2)
nr postępowaniaPRZZ/0926 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-02
przedmiot
postępowania
Remont zespołu wału mimośrodowego kruszarki KWK-100U wraz z wykonaniem piasty sprzęgła z tuleją fi 200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0837 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-02
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem nowej, poziomej, wibracyjnej, odwadniającej wirówki firmy Don Valley Engineering typ HSG 1100 lub równoważnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0920 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-01
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu DN 200 zasilającego sieć p-poż. w szybie Józef oraz na poz. 540m i 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0913 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-28
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0916 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-28
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej dwutorowej do zasilania kombajnu ścianowego orz przenośnika podścianowego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0904 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych central telefonicznych oraz systemu łączności i alarmowania produkcji DGT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0929 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-25
przedmiot
postępowania
Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0910 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-24
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0924 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-24
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0883 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-24
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zespołów pompowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek