Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2227 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 021-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2236 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji ITT FLYGT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2270 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2209 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2237 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych PSZ produkcji KSK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2211 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo-członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2229 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2215 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja sieci rurociągów głównego odwadniania zabudowanych na powierzchni w rejonie szybów Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2204 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym SRK Oddział CZOK PS Pstrowski dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2245 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa 350 szt. licencji Windows 10 Professional w wersji BOX
nr postępowania PRZZ/2210 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2220 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2219 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2208 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2226 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2019
przedmiot
postępowania
Zakup obiektowego magazynu danych wraz z usługą wdrożenia dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/2195 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 231-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2196 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku ( gr. mater.252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr.mater. 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2212 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat.288-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy