Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0539 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-13
przedmiot
postępowania
Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0538 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-12
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających dla KWK Bobrek-Piekary na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0546 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0545 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji GLINIK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0544 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0528 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-10
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0537 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-10
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podawarek do wytwarzania i przetłaczania spoiw cementowo-gipsowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0511 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-10
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek - FERRIT dla Węglokoks Kraj Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku..
nr postępowaniaPRZZ/0510 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0558 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-09
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0540 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-06
przedmiot
postępowania
Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0525 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0526 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji DRAGER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0508 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0533 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0521 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0487 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej stacji filtrów wody wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0524 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0522 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0523 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku