Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1417 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnów chodnikowych własnych typu AM-50 zw dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1401 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1389 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6 w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1390 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa folii typu STF (stretch-hood) przeznaczonej do kapturownic MK-1000 firmy Drewmax do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1415 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1409 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-04
nr postępowania PRZZ/1353 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1391 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1386 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1373 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1377 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1354 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1395 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1350 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1393 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1394 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1378 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1376 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa oleje silnikowe, maszynowe, przekładniowe, hydrauliczne, turbinowe, transformatorowe itp. do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 231-3 w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1344 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1359 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary