Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1761 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1854 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1889 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1890 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1733 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1841 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - Etap II
nr postępowaniaPRZZ/1862 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-18
przedmiot
postępowania
Dostawa pokrowców i toreb do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.materiałowa 192-2)
nr postępowaniaPRZZ/1818 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-18
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz, Fazos 12/28 POz do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-01
nr postępowaniaPRZZ/1819 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-18
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-17
nr postępowaniaPRZZ/1856 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-18
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych dwóch sztuk pomp do wytwarzania i tłoczenia środków pianotwórczych do profilaktyki przeciwpożarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1894 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-13
przedmiot
postępowania
Dostawa uszczelnień gumowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 251-10
nr postępowaniaPRZZ/1849 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-13
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1831 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1801-1 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-12
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary rg. mat. 241-6
nr postępowaniaPRZZ/1874 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-12
przedmiot
postępowania
Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz wybranych materiałów i akcesoriów eksploatacyjnych dla pojazdów Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w systemie bezgotówkowym.
nr postępowaniaPRZZ/1850 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-11
przedmiot
postępowania
Dostawa tokarki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1839 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBO-TOKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1830 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu INTROL-ENERGOMONTAŻ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1853 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-07
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mar. 231-1 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1829 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji JM DISPLAY dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020