Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.11.2022
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych rozdzielń SN i Nn na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3158 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2022
przedmiot
postępowania
Naprawa serwisowa i awaryjna wózków widłowych, podnośnikowych oraz platformowych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek w latach 2023-2024.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3174 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3150 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2022
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicą kolejową normalnotorową w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3164 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3141 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - VACAT dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek (gr. mat. 292-11-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3154 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do przenośników taśmowych, zgrzebłowych oraz kombajnów chodnikowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3146 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2022
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami oraz urządzeń sygnalizacji szybowej na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek- Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3147 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rur osłonowych kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych oraz rurociągów stalowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek- Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3149 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.10.2022
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. finansowanych z ZFŚS
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3138 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.10.2022
przedmiot
postępowania
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci c.o., cieplej wody użytkowej, wody pitnej, p.poż. wodnokanalizacyjnej oraz sprężonego powietrza na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3142 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.10.2022
przedmiot
postępowania
Zakup części zamiennych do przenośników stalowo- członowych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek (gr. mat. 295-40)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3136 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych nieokutych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w roku 2022 (gr. mat. 251-8).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3131 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych mobilnych hydraulicznych wiertnic ścianowych z napędem ręcznym typu MWS 1 L2S z adapterem pod stojak SHC w odmianie W1; W3 wraz z wyposażeniem do wiercenia otworów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary z podziałem na zadania.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3137 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.09.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3145 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.09.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek-Piekary" w roku 2022 (gr mat. 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3143 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2022
przedmiot
postępowania
Obsługa pompowni polowej w przekopie 107 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3128 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3111 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA dla WĘGLOKOKS KRSJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2022
przedmiot
postępowania
Obsługa pompowni polowej w przekopie 107 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy