Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1419 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-20
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1432 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-19
przedmiot
postępowania
Remont hydraulicznego zestawu nośnego HMZ TDS 8 DUO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1435 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-19
przedmiot
postępowania
Naprawa obudowy szybowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1402 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-19
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego do współpracy z kolejkami podwieszanymi wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1428 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-14
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1371 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-14
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1418 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-14
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1408 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-08
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-18
nr postępowaniaPRZZ/1383 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-07
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS (Ruch Piekary) oraz przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemu ARES-5 (Ruch Bobrek) dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1429 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-07
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1403 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-06
przedmiot
postępowania
Remont dachów na obiektach budowlanych ZPMW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1399 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji UiK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1405 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-05
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego oraz cieczy syntetycznej stosowanej w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. gr. mat. 246-4 w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1422 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-02
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych (znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/1407 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-02
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybowej szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1420 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-02
przedmiot
postępowania
Dzierżawa systemu wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1396 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-02
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1404 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-02
przedmiot
postępowania
Dostawa pianki fenolowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1398 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-01
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie
nr postępowaniaPRZZ/1392 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-01
przedmiot
postępowania
Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie otworów odwadniających o długości 25m w celu obniżenia rzędnej lustra wody w zbiorniku W-148 o pojemności 1,85 mln m3 w zrobach pokładów 610 i 620 w zakładzie górniczym SRK S.A. Oddział CZOK dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary