Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1637 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-10
przedmiot
postępowania
Remont bębnów napędowych i bębnów zwrotnych przenośnika taśmowego Gwarek 1200 oraz bębnów zwrotnych przenośnika Gwarek 1000 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1656 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-09
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch zestawów do podwieszenia urządzeń chłodniczych na trasie kolejki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1657 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-05
przedmiot
postępowania
Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy min. 300 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1653 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-04
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-162 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1658 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-03
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1642 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-09-27
przedmiot
postępowania
Budowa instalacji odwadniającej Rodzinny Ogród Działkowy Jutrzenka w Bytomiu wobec tworzącego się zalewiska na terenie bezodpływowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1631 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-09-17
przedmiot
postępowania
Remont wózków jezdniowych podnośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1632 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1624 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowaniaPRZZ/1622 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-17
przedmiot
postępowania
Remont dachu rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1621 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-16
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1608 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-10
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie wymiany uszkodzonych fragmentów bieżni tartanowej wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 33, położonej w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 9 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1625 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-08
przedmiot
postępowania
Remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1570 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1614 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-01
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku 295-27-01
nr postępowaniaPRZZ/1612 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-08-01
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1600 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-31
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1587 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1598 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych śluz wentylacyjnych z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1617 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek