Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3008 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2966 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-7).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2990 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Glinik dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 295-27-02)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2977 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla Węglokoks Kraj S.A. w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2991 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 292-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2963 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników oraz podzespołów elektrycznych do tam wentylacyjnych produkcji ELTECH dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2999 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy skrzyżowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2992 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzenia chłodniczego o mocy min. 320kW dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2969 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2022
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja i nadzór serwisowy aparatur geofizycznych SOS, AMAX i WLIS dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2957 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2022
przedmiot
postępowania
Modernizacja aparatury zasilająco-strującej 3,3 kV typu TEK 1324 i KE 3004 dla Węglokoks Kraj S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2956 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2022
przedmiot
postępowania
Modernizacja przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2987 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2022
przedmiot
postępowania
Remont i uzupełnienie brakujących elementów oraz montaż kompletnej kruszarki ścianowej SKK-3 nr NSKK 84.3 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2998 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa palet przemysłowych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej dla Weglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 204-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2984 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.03.2022
przedmiot
postępowania
Serwis łopat laminatowych wirnika wentylatora głównego typu WOK-8Pz przy szybie Zbigniew w latach 2022-2023 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 - serwis i przegląd główny wg DTR, - Zadanie nr 2 - remont/regeneracja rezerwowego kompletu łopat laminatowych.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2967 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-14/31-2X2463 dla Węglokoks Kraj S.A. w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2993 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontu kapitalnego wyłącznika wielostycznikowego typu: HA-dk9/8VAC 400 XI produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych VACAT dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 292-11-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2901 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2965 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2952 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2022
przedmiot
postępowania
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym i elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy