Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0956 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0908 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa rozjazdów kolejowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0933 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0934 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji EMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0936 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatu do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 248-1
nr postępowania PRZZ/0938 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji UiK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0940 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2017
przedmiot
postępowania
Remont ognioszczelnego dwuodpływowego pola rozdzielczego 6kV ze zdalnym sterowaniem produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0939 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2017
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0932 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0955 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku (gr. mat. 313-2)
nr postępowania PRZZ/0837 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem nowej, poziomej, wibracyjnej, odwadniającej wirówki firmy Don Valley Engineering typ HSG 1100 lub równoważnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0926 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2017
przedmiot
postępowania
Remont zespołu wału mimośrodowego kruszarki KWK-100U wraz z wykonaniem piasty sprzęgła z tuleją fi 200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0920 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2017
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu DN 200 zasilającego sieć p-poż. w szybie Józef oraz na poz. 540m i 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0916 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej dwutorowej do zasilania kombajnu ścianowego orz przenośnika podścianowego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0913 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0904 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.02.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych central telefonicznych oraz systemu łączności i alarmowania produkcji DGT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0929 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2017
przedmiot
postępowania
Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0910 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0906 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0883 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zespołów pompowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek