Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1371 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1408 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-18
nr postępowania PRZZ/1383 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2018
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS (Ruch Piekary) oraz przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemu ARES-5 (Ruch Bobrek) dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1429 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1403 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2018
przedmiot
postępowania
Remont dachów na obiektach budowlanych ZPMW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1399 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji UiK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1405 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego oraz cieczy syntetycznej stosowanej w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. gr. mat. 246-4 w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1396 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1420 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2018
przedmiot
postępowania
Dzierżawa systemu wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa pianki fenolowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2018
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych (znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/1407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybowej szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1392 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2018
przedmiot
postępowania
Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie otworów odwadniających o długości 25m w celu obniżenia rzędnej lustra wody w zbiorniku W-148 o pojemności 1,85 mln m3 w zrobach pokładów 610 i 620 w zakładzie górniczym SRK S.A. Oddział CZOK dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1400 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji pt. 1. Wniosek o zaliczenie złoża węgla kamiennego i górotworu w O.G. Piekary Śląskie II do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego 2. Wniosek o zaliczenie złoża węgla kamiennego i górotworu w O.G. Brzeziny Śląskie V do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1385 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód dołowych do rzeki Brynicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji terenu i urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2018
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie
nr postępowania PRZZ/1387 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1388 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1409 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-04
nr postępowania PRZZ/1401 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku