Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0319 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla KWK Bobrek w 2016r
nr postępowaniaPRZZ/0273 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów trasy przenośnika taśmowego gwarek 1200 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0304 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-08
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0313 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0220 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej sprężarki śrubowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0231 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży wyciągowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0237 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK KWK PIEKARY w 2016r. (nr grupy asortymentowej 246-1)
nr postępowaniaPRZZ/0251 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0249 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0219 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych - centrale telefoniczne produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0203 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych, zatapialnych i szlamowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0261 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-25
przedmiot
postępowania
Dostawa kontenerów wraz z demontowanymi podwoziami kołowymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0194 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0252 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Dostawa wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowaniaPRZZ/0195 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0193 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0205 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-23
przedmiot
postępowania
Budowa systemu odprowadzania wód z terenów w rejonie ulicy Sabały, Komunardów i na wschód od ulicy Komunardów w Piekarach Sląskich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary - Etap I i II
nr postępowaniaPRZZ/0202 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-20
przedmiot
postępowania
Dostawa opraw ognioszczelnych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0209 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-20
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnych wyłączników stycznikowych ze sterowaniem prądowym do zasilania pomp zatapialnych typu P2 o mocy 4,5 kW w ilości 5 szt. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0234 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego Rybnik 850 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek.