Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1022 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia wyrobisk w pokładzie 503: chodnika 5 badawczego o długości 524m, chodnika 4 badawczego o długości 226m, chodnika 4a badawczego o długości 275m, przecinki ściany 8 o długości 237m i przecinki II ściany 8 badawczej o długości 59m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1020 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów tlenowych ucieczkowych SR-60 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na rok 2017 gr. 285-12
nr postępowania PRZZ/0983 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Remont pomostu "L" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0993 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0994 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elektrycznych wentylatorów lutniowych produkcji STALKON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0976 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1004 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 285-2
nr postępowania PRZZ/1003 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2017
przedmiot
postępowania
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej ogólnospływowej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Konstytucji 7 w Bytomiu-Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0961 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. 295-17
nr postępowania PRZZ/0984 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych i szlamowych, pomp średniociśnieniowych, zespołów pompowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - z podziałem na zadania dla Ruchu Piekary i Ruchu Bobrek
nr postępowania PRZZ/0967 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na 2 zadania
nr postępowania PRZZ/0949 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0948 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0982 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0957 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch kompletów przyrządów do pomiarów geodezyjnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1000 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2017
przedmiot
postępowania
Udział jednostki notyfikowanej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0987 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0977 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0942 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 285-7
nr postępowania PRZZ/0968 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku