Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2417 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji MICON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 295-22-03)
nr postępowania PRZZ/2412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2413 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi naprawy przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC Polska dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2415 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2411 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2409 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2403 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2020
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo - magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2405 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2381 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2020
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK-8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2397 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2376 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.07.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch kompletnych urządzeń odpylających dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2379 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Aktualizacja Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2389 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2390 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2388 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.06.2020
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 i OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2323 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2371 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2020
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch przenośników zgrzebłowych ścianowych typu RYBNIK-850 z podziałem na zadania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek