Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1913 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1891 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr.mat. 285-6
nr postępowania PRZZ/1923 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowania PRZZ/1920 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 252-5)
nr postępowania PRZZ/1911 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej typu Pumar 14/36 POz2 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-10
nr postępowania PRZZ/1921 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych budynku płuczki od poz. 0,0 m do poz. +6,0 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1823 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1917 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych układów sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON wraz z dostawą części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1902 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowego systemu łączności ratowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1893 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 284-11)
nr postępowania PRZZ/1906 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (GR.MATERIAŁOWA 251-7)
nr postępowania PRZZ/1924 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych do transportu urządzeń chłodniczych na trasie kolejki spalinowej podwieszonej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1918 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stanu technicznego i przeprowadzenie odbiorów technicznych UDT urządzeń dźwignicowych wraz z częściami zamiennymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1907 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1885 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1878 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1895 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej opłacalności napraw obiektów firmy Compensus Sp. z oo. położonych przy ul. Konstytucji 148 w Bytomiu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1896 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2019
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/1870 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa blachy ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1873 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2019 roku