Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0816 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokowydajnych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0778 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0724 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0807 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-30
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu dwóch silników elektrycznych typu SGS 315L-12/4/55/160 kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0791 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Obsługa szybów w zakresie wykonywania robót szybowych w górniczych wyciągach szybowych szybów Bolesław, Józef, Zbigniew i Ignacy w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0723 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0795 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-28
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/0804 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-25
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0738 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0725 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0743 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0726 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0757 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS 11/25POz, 11/25POz/BSN, 12/28Oz, 12/28Oz/BSN, 11/25-2x2480 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0794 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Dostawa systemu lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0780 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0758 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji GLINIK 11/25POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0759 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych typu "P" produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0798 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy badawczej: Dobór obudowy zmechanizowanej i indywidualnej do warunków naturalnych i górniczych ściany 7 w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0718 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0719 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku