Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2167 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem medycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2144 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2019
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/2132 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/2156 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki bocznie wysypującej i wozu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2130 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa układów suszenia indukcyjnego dla 6-ciu silników napędowych zespołów pompowych głównego odwadniania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2126 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.10.2019
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnej przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w Bytomiu Karbiu przy ul. Miechowickiej odwadniającej teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego Jutrzenka w terenie górniczym KWK Bobrek w okresie 24 miesięcy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2122 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku. gr. materiałowa 292-11-01
nr postępowania PRZZ/2124 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja oświetlenia przestrzeni pod Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla w rejonie torów kolejowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2120 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego budowy pompowni pomocniczej w przekopie 107 w branży mechanicznej, górniczo-budowlanej oraz elektrycznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2091 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2019
przedmiot
postępowania
Remont ognioszczelnego pola rozdzielczego 6kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2121 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk pomp zatapialnych, odwadniających wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2097 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku ( gr. mater. 292-10-01)
nr postępowania PRZZ/2119 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.09.2019
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy rurociągu zrzutowego z poz. 726 m do poz. 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2107 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.09.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ściany wydobywczej w pokładzie 503 w roku 2020 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2115 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa dwóch zestawów baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybach Józef i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybie Ignacy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2100 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2019
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2114 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2019
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w okresie 12 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2116 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2019
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych nad warsztatami elektryczno-mechanicznymi nr inw. 101-101438 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2089 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.09.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek