Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0972 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych THIELE kl. THD 34x126 nn nitka parowany lub równoważnych do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0962 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych układu sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON dla szybu JULIAN I przedział wschodni i zachodni, szybu Julian IV oraz układu kontroli prędkości i szybowskazu maszyny wyciągowej szybu Julian II przedział wschodni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0963 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji w pokładzie 510 ściany 522 wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0975 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-20
przedmiot
postępowania
Dostawa siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO o wytrzymałości min. 400/400 KN/M do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0964 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji SHIMADZHU dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0944 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-14
przedmiot
postępowania
Usunięcie bicia osiowego tarcz hamulcowych maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0908 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa rozjazdów kolejowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0950 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0956 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0933 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0934 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji EMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0936 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-09
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatu do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 248-1
nr postępowaniaPRZZ/0938 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji UiK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0940 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Remont ognioszczelnego dwuodpływowego pola rozdzielczego 6kV ze zdalnym sterowaniem produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0939 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0932 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0955 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-03
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku (gr. mat. 313-2)
nr postępowaniaPRZZ/0926 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-02
przedmiot
postępowania
Remont zespołu wału mimośrodowego kruszarki KWK-100U wraz z wykonaniem piasty sprzęgła z tuleją fi 200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0837 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-02
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem nowej, poziomej, wibracyjnej, odwadniającej wirówki firmy Don Valley Engineering typ HSG 1100 lub równoważnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0920 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-01
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu DN 200 zasilającego sieć p-poż. w szybie Józef oraz na poz. 540m i 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary