Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2458 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-202
nr postępowania PRZZ/2445 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy min. 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2448 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2434 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 292-10-03
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2447 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych w 2020 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2425 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.09.2020
przedmiot
postępowania
Całodobowy serwis urządzeń systemu sterowania automatyki oraz nadzoru SAURON w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2423 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.09.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa palet przemysłowych drewnianych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr.mater.204-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2431 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-161 (nr kop. 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2437 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.09.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2421 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2439 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych z uwzględnieniem wymiany łopat (wentylatory typu WOK-D3 nr 1 i 2 przy szybie Ignacy), przeglądu łopat w wentylatorze głównym WOK-8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2429 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2430 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2020
przedmiot
postępowania
Badania parametrów wytrzymałościowych węgla, skał stropowych i spągowych pokładów 504, 509 i 510 oraz badanie parametrów wytrzymałościowych skał stropowych i spągowych przekopów dla bieżącej oceny stanu technicznego ich obudowy na 6 stanowiskach pomiarowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2418 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów produkcji CLIMATRONIC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2433 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2020
przedmiot
postępowania
Wyłonienie wykonawców do zawarcia umowy ramowej na sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2436 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2020
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych(znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w okresie 3 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2427 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2020
przedmiot
postępowania
Remont dachów budynków na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie 1: warsztatu elektryczno-mechanicznego nr inwent. 101-101438Zadanie 2: laboratorium nr inwent. 107-101507
nr postępowania PRZZ/2426 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2020
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Dalekiej 16 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2022