Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2376 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.07.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch kompletnych urządzeń odpylających dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2389 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2379 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Aktualizacja Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2390 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2388 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.06.2020
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 i OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2323 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2371 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2020
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch przenośników zgrzebłowych ścianowych typu RYBNIK-850 z podziałem na zadania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2362 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-17
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2315 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2020
przedmiot
postępowania
Rozbudowa centralki gazometrycznej KSP-3 poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2348 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2020
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250/AM/9 i OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2364 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.05.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-15
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2358 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-20
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2366 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 313-2
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2310 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2354 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej nt.: Dobór obudowy zmechanizowanej i indywidualnej do warunków naturalnych i górniczych ściany 6 w pokładzie 504 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2349 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji INVERTIM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2307 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2343 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 273-3
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2267 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów produkcji JOY Maszyny Górnicze do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 295-24-04
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2311 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021