Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1133 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-24
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów lutniowych ADF 800B dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1142 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-23
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1149 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-23
przedmiot
postępowania
Dostawa przesiewacza wibracyjnego WP2 1,5x5,5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1141 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-22
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1136 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1138 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1 oraz dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1094 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Krajowe przewozy drogowe węgla na paletach obejmujące przyjmowania, przemieszczanie i dostarczanie do odbiorców sklepu internetowego
nr postępowaniaPRZZ/1132 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu koncepcyjnego zmian w infrastrukturze techniczno-technologiczno-budowlanej ZPMW WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary obejmującego konieczność wyeliminowania obiektu Płuczki Ziarnowej oraz przystosowanie i przebudowa obiektów Sortowni i Płuczki Miałowej z uwzględnieniem infrastruktury przyległej w celu przejęcia realizacji strategii produkcyjnej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/1143 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-18
przedmiot
postępowania
Remont wozów kopalnianych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1134 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-18
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1129 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-11
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1139 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-11
przedmiot
postępowania
Wymiana elementów wyposażenia szybu Julian II dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1126 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-10
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. stacji kompaktowych typu: KE 3004-EC produkcji SAIT Mining dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1110 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-09
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. (dostawa i zabudowa DISA 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1127 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowaniaPRZZ/1122 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1125 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych typu SM 07/20 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowaniaPRZZ/1121 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie demontażu dwóch przęseł estakady nad torami PKP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1107 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń odpylających do wentylacji kombajnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1095 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na 3 zadania