Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0712 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0714 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0727 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji ARTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0789 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wraz z montażem urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie oraz z obiektach WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0737 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0715 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0716 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0722 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji EUROTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0710 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych i chodnikowych dzierżawionych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0720 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0774 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN o nr fabrycznym 69/09 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0744 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy wentylacyjnej z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0731 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kamery termowizyjnej do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0734 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych i zasilaczy przenośnych oraz stacjonarnych produkcji ELMAR S.C. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0766 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem czterech urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2016
przedmiot
postępowania
Przebudowa rozdzielni R-32 500V w budynku pompowni na zwałach węgla wraz z wyposażeniem elektrycznym od zasilania i sterowania ciągów transportowych zgodnie z dostępnym projektem technicznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielń RP 500 V i RGO 400/230 V oraz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej w budynku płuczki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0762 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2016
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych