Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1236 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS PUP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1232 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni RoG 400/230V w budynku hali maszyn i przetwornic szybów Józef, Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1237 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/1250 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku nadszybia szybu Julian I WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1238 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności i dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1263 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1255 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja pompowni wysokociśnieniowej do wytwarzania i podawania emulsji na poz. 726 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1260 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1247 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1242 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2017
przedmiot
postępowania
Naprawa dachów na budynkach ZPMW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1253 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1220 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1244 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 szt. wozów osobowych kopalnianych z hamulcem, 11 szt. platform kopalnianych o nośności min 60 kN, 15 szt. kontenerów górniczych do transportu kolejką podwieszaną typu WMG.001, 8 szt. wozów do przewozu łuków obudowy, 15 szt. wozów kopalnianych średnich nieresorowanych o poj. 2450 l dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1218 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8.10/2/4VAC/2LUF/8/T dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1194 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.11.2017
przedmiot
postępowania
Rozbudowa kwalifikacji wstępnej sortowni III Ruch Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1222 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe stojaków hydraulicznych typu SHC-40 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1221 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego układu telewizji przemysłowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1209 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu "Julian I" przedział wschodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary