Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1833 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa pianki izolacyjnej fenolowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1820 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1844 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2019
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1760 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1759 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1795 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1812 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wraz z tłumikami oraz dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych lub urządzeń równoważnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1741 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1762 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1794 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 288-14)
nr postępowania PRZZ/1774 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowania PRZZ/1772 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku grupa 281-8
nr postępowania PRZZ/1800 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi remontowej przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1781 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa fabrycznie nowych automatycznych zaworów odcinających sterowanych elektromagnetycznie DN300, zasuw kołnierzowych DN300 P16 z napędem elektrycznym, filtrów siatkowych oraz systemu sterowania i regulacji poziomu wody w studni pompowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1758 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1748 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji EUROTECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1824 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2019r
nr postępowania PRZZ/1763 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa folii typu STF (stretch-hood) przeznaczonej do kapturownic MK-1000 firmy Drewmax do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.materiałowa 252-16)
nr postępowania PRZZ/1799 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 271-2)