Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1960 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.04.2019
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. przekładni typu PL-25 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1953 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2019
przedmiot
postępowania
Zakup 2 szt. lokomotyw spalinowych torowych o mocy silnika min. 100 kW na tor o prześwicie 630 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1938 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.mat. 291-6 )
nr postępowania PRZZ/1905 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2019
przedmiot
postępowania
Remont dwóch pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1904 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych wozów osobowych kopalnianych z hamulcem, platform kopalnianych, wozów do przewozu łuków obudowy, wozów kopalnianych średnich nieresorowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1927 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.04.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowania PRZZ/1937 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej dwunapięciowej 6/1/0,5 kV o mocy min. 1 MVA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1929 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1821 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych oraz legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1875 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.03.2019
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej i telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1909 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019roku gr. 295-17
nr postępowania PRZZ/1925 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1910 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1926 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Remont budynku nadszybia szybu „Józef” w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Wymiana uszkodzonych przeszkleń na ścianie północnej i wschodniej budynku. Zadanie nr 2: Położenie na dachu budynku nowej warstwy papy nawierzchniowej na włóknie poliestrowym z dodatkiem SBS o powierzchni 900 m2 oraz nowych okapów rynnowych o powierzchni 100m2.
nr postępowania PRZZ/1908 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku( gr. mat. 295-30)
nr postępowania PRZZ/1945 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1899 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1913 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1891 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr.mat. 285-6