Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0098 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2015
przedmiot
postępowania
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o.
nr postępowania PRZZ/0080 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.07.2015
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektów rektyfikacji wychylonych konstrukcji budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę położonych w Piekarach Sląskich przy ul. Korczaka 1 i Mochnackiego 12 - KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0058 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa okładziny górniczej żelbetowej ciężkiej B-100, B-75, B-125 do obudowy górniczych wyrobisk korytarzowych
nr postępowania PRZZ/0079 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.07.2015
przedmiot
postępowania
Swiadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0027 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0068 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych czujników do pomiaru stężeń gazów kopalnianych dla KWK Piekary i KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0067 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego wentylatora lutniowego, elektrycznego, dwubiegowego typoszereg fi 1000 dla KWK Piekary (1 szt.) i KWK Bobrek (1 szt.)
nr postępowania PRZZ/0062 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0063 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.07.2015
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP/BSN, KW 20/36 POz/ZRP/BSN dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0066 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przodka przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnem chodnikowym dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0012 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa czterech pomp typu P3CC/II-Ex lub równorzędnuch oraz dostawa pompy zatapialnej do pompowania mieszaniny wody i osadu o dużej zawartości silnie ścierających cząstek.dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0047 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wysokociśnieniowych agregatów hydraulicznych do zasilania sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem elektrycznym, niezbędnym do zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK "Piekary" - 2 kpl.
nr postępowania PRZZ/0050 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Budowa magistralnego, telekomunikacyjnego kabla szybowego z rozdzielnicami teletechnicznymi i uchwytami w szybie Dołki dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu Julian II przedział zachodni wraz z montażem i uruchomieniem dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0077 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kruszarki dwuwalcowej dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0056 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi górniczych wyciągów szybowyh dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0048 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego urządzenia odpylającego do współpracy z kombajnem chodnikowym AM-50 lub R-130 wraz z lutnią wirową, lutnią zasobnikową i klapą zamykającą wylot lutniociągu tłoczącego dla wyrobisk przewietrzanych wentylacją kombinowaną dla KWK Piekary (2 kpl.)_
nr postępowania PRZZ/0016 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych
nr postępowania PRZZ/0059 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników taśmowych odstawy głównej dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0054 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.07.2015
przedmiot
postępowania
Montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2015 r. dla KWK Piekary