Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0803 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0724 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0821 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0816 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokowydajnych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0807 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu dwóch silników elektrycznych typu SGS 315L-12/4/55/160 kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0795 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2016
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0791 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa szybów w zakresie wykonywania robót szybowych w górniczych wyciągach szybowych szybów Bolesław, Józef, Zbigniew i Ignacy w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0723 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0804 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.11.2016
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0743 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0726 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0725 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0738 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0780 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0757 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS 11/25POz, 11/25POz/BSN, 12/28Oz, 12/28Oz/BSN, 11/25-2x2480 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0794 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa systemu lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0798 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy badawczej: Dobór obudowy zmechanizowanej i indywidualnej do warunków naturalnych i górniczych ściany 7 w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0759 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych typu "P" produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0758 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji GLINIK 11/25POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0719 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.11.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku