Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1215 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2017
przedmiot
postępowania
Zakup 2 lokomotyw spalinowych torowych o mocy silnika min. 100 kW oraz 1 lokomotywy spalinowej o mocy silnika min. 35 kW na tor o prześwicie 630 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1212 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 231-1
nr postępowania PRZZ/1208 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1205 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.10.2017
przedmiot
postępowania
Utwardzenie powierzchni placu przed łaźnią wraz z remontem ogrodzenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1202 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego systemu sterowania i blokad kompleksu ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1203 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1206 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego ciągnika/lokomotywy spalinowej podwieszanej wraz z montażem i uruchomieniem dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1210 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.10.2017
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/1199 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1191 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej IT3Sb 400/6 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1175 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu i dystrybucji oleju napędowego produkcji SMT SCHARF POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1192 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1189 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2017
przedmiot
postępowania
Zakup urządzeń gazometrii współpracujących z centralą metanometryczną typu CMC-5 systemu SMP-NT/SV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1180 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
nr postępowania PRZZ/1182 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2017
przedmiot
postępowania
Sporządzenie Dodatków nr 1 do Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień w celu wydobywania węgla kamiennego: a) ze złoża Bobrek-Miechowice 1 b) ze złoża Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1162 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp dozujących ręcznych JWPD 1:1 typu HNSR-430 (2 sztuki), pompy dozującej JWPD-2 1:1 typu ONQR-586 (1 sztuka, pompy dozującej DNPD 1:1 DUPLEX typu PNSA-212 (1 sztuka) dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1183 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1184 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1174 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2017
przedmiot
postępowania
Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku