Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0243 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Remont przenośnika zgrzebłowego podścianowego PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0041 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Budowa kanalizacji odprowadzającej wody dołowe z odwodnienia zakładu górniczego KWK Bobrek w Bytomiu do rzeki Bytomki
nr postępowaniaPRZZ/0232 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-17
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu KWK Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ. Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0196 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-17
przedmiot
postępowania
Remont kapitalny 2 szt. samohamownych urządzeń przesuwających typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0158 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-16
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulic Partyzantów-Bednorza w Piekarach Sląskich z uwzględnieniem profilaktyki budowlanej dla podniesienia jego odporności na wpływy planowanej eksploatacji górniczej - KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0229 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-16
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0204 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-13
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. wozów specjalnych do transportu i dystrybucji oleju napędowego w wyrobiskach podziemnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0181 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-13
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek, KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0212 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-12
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych kombajnu chodnikowego AM-50 dla Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0208 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-09
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion kątowych walcowanych(łączników) do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek i KWK Piekary gr.288-13
nr postępowaniaPRZZ/0228 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-06
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu rzeczywistego 2 szt. wyłączników wielostycznikowych (stacji kompaktowych) produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0188 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-05
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych pasów nośnych w dwóch skipoklatkach Qu=22,0 Mg dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0233 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-02
przedmiot
postępowania
Wykonywanie awaryjnych napraw szkód górniczych i zabezpieczeń obiektów budowlanych kubaturowych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0200 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-30
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych do potrzeb Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0192 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonych konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych polozonych w Piekarach Sląskich przy ul. Roździeńskiego 15 i 17 - klatki I i II - KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0165 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Obsługa hali gospodarki maszyn i warsztatów w zakresie przeglądów, konserwacji i kompletacji maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0198 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Węglokoks Kraj KWK Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych do Węglokoks Kraj KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0190 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej spągoładowarki z teleskopowym wysięgnikiem oraz czerpakiem czołowym zwykłym skrętnym wraz z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary