Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1275 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2017
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1279 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2017
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1241 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.12.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja układu sterowania sinika pompy głównego odwadniania wraz z układem wielomiejscowego pomiaru temperatury dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1258 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1259 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1266 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1246 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2017
przedmiot
postępowania
Zabudowa zespołu bezprzewodowej łączności i porozumiewania się w szybie Julian II - zachód wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1272 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie modernizacji, wpinania obudowy i betonowania ociosów wyrobisk na poziomie 726m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1261 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie dwóch pionowych otworów badawczych z powierzchni na terenie zakładu w rejonie szybu Bolesław wraz z analizą wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydrogeologiczne w otoczeniu szybu i projektem technicznym dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1267 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1268 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2017
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1262 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1251 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja układów blokad oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach taśmowych ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1229 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji MICON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1236 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS PUP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1232 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni RoG 400/230V w budynku hali maszyn i przetwornic szybów Józef, Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1250 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku nadszybia szybu Julian I WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1238 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności i dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowania PRZZ/1237 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania