Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0193 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0252 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowania PRZZ/0205 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.11.2015
przedmiot
postępowania
Budowa systemu odprowadzania wód z terenów w rejonie ulicy Sabały, Komunardów i na wschód od ulicy Komunardów w Piekarach Sląskich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary - Etap I i II
nr postępowania PRZZ/0209 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnych wyłączników stycznikowych ze sterowaniem prądowym do zasilania pomp zatapialnych typu P2 o mocy 4,5 kW w ilości 5 szt. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0202 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa opraw ognioszczelnych dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0041 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.11.2015
przedmiot
postępowania
Budowa kanalizacji odprowadzającej wody dołowe z odwodnienia zakładu górniczego KWK Bobrek w Bytomiu do rzeki Bytomki
nr postępowania PRZZ/0234 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego Rybnik 850 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0243 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.11.2015
przedmiot
postępowania
Remont przenośnika zgrzebłowego podścianowego PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0232 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.11.2015
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu KWK Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ. Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0196 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.11.2015
przedmiot
postępowania
Remont kapitalny 2 szt. samohamownych urządzeń przesuwających typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0229 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 16.11.2015
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0158 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 16.11.2015
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulic Partyzantów-Bednorza w Piekarach Sląskich z uwzględnieniem profilaktyki budowlanej dla podniesienia jego odporności na wpływy planowanej eksploatacji górniczej - KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0181 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek, KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0204 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. wozów specjalnych do transportu i dystrybucji oleju napędowego w wyrobiskach podziemnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0212 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych kombajnu chodnikowego AM-50 dla Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0208 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion kątowych walcowanych(łączników) do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek i KWK Piekary gr.288-13
nr postępowania PRZZ/0228 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu rzeczywistego 2 szt. wyłączników wielostycznikowych (stacji kompaktowych) produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0188 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.11.2015
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych pasów nośnych w dwóch skipoklatkach Qu=22,0 Mg dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0233 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 02.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonywanie awaryjnych napraw szkód górniczych i zabezpieczeń obiektów budowlanych kubaturowych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0200 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych do potrzeb Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary