Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1398 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-01
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie
nr postępowaniaPRZZ/1400 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji pt. 1. Wniosek o zaliczenie złoża węgla kamiennego i górotworu w O.G. Piekary Śląskie II do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego 2. Wniosek o zaliczenie złoża węgla kamiennego i górotworu w O.G. Brzeziny Śląskie V do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1385 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód dołowych do rzeki Brynicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji terenu i urządzeń oraz uzyskaniem pozwoleń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1387 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1388 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1401 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1417 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnów chodnikowych własnych typu AM-50 zw dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1390 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Dostawa folii typu STF (stretch-hood) przeznaczonej do kapturownic MK-1000 firmy Drewmax do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1409 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-04
nr postępowaniaPRZZ/1415 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1389 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-26
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6 w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1353 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-22
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1373 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-20
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1391 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1386 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1377 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1394 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1393 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1395 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1378 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku