Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1913 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1923 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowaniaPRZZ/1891 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr.mat. 285-6
nr postępowaniaPRZZ/1920 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-13
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 252-5)
nr postępowaniaPRZZ/1921 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych budynku płuczki od poz. 0,0 m do poz. +6,0 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1917 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych układów sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON wraz z dostawą części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1911 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej typu Pumar 14/36 POz2 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-10
nr postępowaniaPRZZ/1823 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-12
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1893 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 284-11)
nr postępowaniaPRZZ/1924 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych do transportu urządzeń chłodniczych na trasie kolejki spalinowej podwieszonej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1906 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (GR.MATERIAŁOWA 251-7)
nr postępowaniaPRZZ/1918 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-11
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stanu technicznego i przeprowadzenie odbiorów technicznych UDT urządzeń dźwignicowych wraz z częściami zamiennymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1902 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-11
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowego systemu łączności ratowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1907 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-07
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1878 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-06
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1895 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-06
przedmiot
postępowania
Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej opłacalności napraw obiektów firmy Compensus Sp. z oo. położonych przy ul. Konstytucji 148 w Bytomiu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1896 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-06
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary - umowa ramowa
nr postępowaniaPRZZ/1885 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-06
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1870 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-06
przedmiot
postępowania
Dostawa blachy ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1873 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-04
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2019 roku