Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1125 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych typu SM 07/20 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1121 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie demontażu dwóch przęseł estakady nad torami PKP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1107 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń odpylających do wentylacji kombajnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1109 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Remont stalowego zbiornika miału o pojemności ok. 160 t dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1095 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na 3 zadania
nr postępowania PRZZ/1093 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężarki łopatkowej typu MAXIMA 75 lub równorzędnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1097 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2017
przedmiot
postępowania
Remont kół napędowych produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1116 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.07.2017
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej
nr postępowania PRZZ/1085 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o KWK 'Bobrek-Piekary" Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1081 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie i zabudowa urządzeń nadawczych i odbiorczych zbiornika węgla surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1108 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSP3R-V32/4 rys.16 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1096 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1055 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.06.2017
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1101 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126nn nitka parowany lub równoważny do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1086 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2017
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1065 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa i uruchomienie instalacji falownikowego układu zasilania i sterowania przenośnika zgrzebłowego na zwałach ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1084 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.06.2017
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnu chodnikowego własnego typu AM-50 zw produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1073 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1075 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych oraz konserwacyjno naprawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1040 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018