Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0590 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-13
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wysokowydajnych z możliwością pracy w układzie szeregowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0621 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-13
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0598 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-12
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka widłowego czołowego z mechanicznym mechanizmem podnoszenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0613 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0553 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-11
przedmiot
postępowania
Modernizacja układów blokad sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach ZPMW na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0596 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-11
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej
nr postępowaniaPRZZ/0615 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-08
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w torach PKP PLK ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0624 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-08
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w oparciu o istniejące źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów
nr postępowaniaPRZZ/0614 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych typu "P" produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0550 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-07
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika kolejki spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0625 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-05
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie zakładu górniczego przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0612 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0611 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0610 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0556 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-04
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0626 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-01
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0604 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-28
przedmiot
postępowania
Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0588 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rektyfikacji wychylonych obiektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, położonych w Bytomiu przy ul.: Alberta 8, Konstytucji 118, Frenzla 42, Frenzla 42 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0600 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji DRAGER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0595 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podawarek do wytwarzania i przetłaczania spoiw cementowo-gipsowych oraz agregatu pompowego do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary