Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0569 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji ANCHEM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0570 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0563 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji ELEKTROMETAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0564 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0565 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do pomiaru parametrów jakości węgla produkcji PMP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0572 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wciągników dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0560 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów transformatorowych produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0551 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji przygotowania węgla na sortowni I dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0567 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zespołów pompowych średniociśnieniowych wraz z osprzętem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0519 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW Sp. z o.o. dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0566 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0527 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-24
przedmiot
postępowania
Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0534 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-24
przedmiot
postępowania
Modernizacja systemów łączności i dyspozytorskich oraz opracowanie projektów technicznych i dokumentacji powykonawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0535 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu Julian I przedział zachodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0562 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0561 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0552 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-20
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego PSZ-850/3x105/315 NOWOMAG wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0542 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i serwisu układów sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON dla szybu JULIAN I przedział wschodni i zachodni, szybu Julian IV oraz układu kontroli prędkości i szybowskazu maszyny wyciągowej szybu Julian II przedział wschodni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0504 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-05-14
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r. (gr. 251-8)