Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2292 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu ON produkcji SMT SCHARF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2331 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 284-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2326 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 285-7)
nr postępowania PRZZ/2329 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 181-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2336 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie 4 otworów o głębokościach ok. 25 mb każdy wraz z zatłoczeniem mieszaniny popiołowo-cementowo-wodnej w celu likwidacji istniejących pustek w Bytomiu-Miechowicach na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2312 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2325 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 272-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2339 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Optymalizacja sieci sejsmologicznej wraz z wyznaczeniem map błędów, prędkości kierunkowych oraz współczynnika tłumienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2328 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2335 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy nt. Ocena możliwości i warunków eksploatacji prowadzonej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2021-2023 wraz z perspektywą do 2026 roku w aspekcie ochrony powierzchni
nr postępowania PRZZ/2340 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Opracowanie prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wraz z zasadami prowadzenia robót górniczych planowanych w "Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2023" dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/2301 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 251-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2327 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2293 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2294 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2257 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 316-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2269 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 312-1 w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2290 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2275 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr mat. 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2254 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.02.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021