Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0466 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wentylatorów elektrycznych produkcji SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0463 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wentylatorów elektrycznych produkcji STALKON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0496 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wozów kopalnianych WM, WNS, WMP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0461 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0489 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0454 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2016
przedmiot
postępowania
Usunięcie uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. ks. J.Popiełuszki 9 poprzez rektyfikację bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi i robotami remontowymi po wykonanej rektyfikacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0453 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2016
przedmiot
postępowania
Usunięcie uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Tomasza 12 poprzez rektyfikację bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi po wykonanej rektyfikacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0475 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej przewoźnej stacji transformatorowej zintegrowanej z zestawem manewrowym wraz z zestawem przekładkowym dla potrzeb WĘGLOKOKS KRJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0473 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2016
przedmiot
postępowania
Odwadnianie zalewiska Ws-47 usytuowanego w Bytomiu-Miechowicach w rejonie między ul. Drobczyka a Obwodnicą Północną miasta Bytomia związane z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0520 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu instalacyjnego; gniazdka, wtyczki, wkładki bezpiecznikowe dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0474 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężonego powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0481 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0437 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2016
przedmiot
postępowania
Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/0517 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0514 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0512 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0472 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych (znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0505 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w torach PKP PLK ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0465 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów sterowania przyległego produkcji GEORYT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0428 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa agregatu prądotwórczo-spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary