Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0586 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników i rozruszników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0571 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.06.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Julian I" przedział zachodni w zakresie wykonania zabudowy i uruchomienia urządzeń realizujących grawitacyjne opuszczanie nadwagi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0580 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych obudowy ścianowej Glinik dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0503 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.06.2016
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0594 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0587 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0579 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie Dodatku nr 7 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0577 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa w zakresie utrzymania funkcjonalności chodników wodnych, osadników oraz urządzeń pompowni głównego odwadniania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0486 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0601 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetyczne niskonapięciowe dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowania PRZZ/0584 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0585 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0583 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.06.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch lokomotyw spalinowych typu DLP50F R 600 o numerze fabrycznym 12003 i 12006 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0599 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elektrycznego osprzętu dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowania PRZZ/0548 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszanych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2016
przedmiot
postępowania
Remont konstrukcji dachu mostu drobnicowego nr 71305 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0591 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.06.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0573 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych i legalizacji aparatów ucieczkowych produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0593 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa anemometrów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji ANCHEM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku