Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1532 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego kalorymetru automatycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym do oznaczania ciepła spalania paliw stałych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1539 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i nr 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK 8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1544 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1524 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019 - Etap I
nr postępowaniaPRZZ/1540 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-01
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Hutniczej 2A wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1440 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1522 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowaniaPRZZ/1508 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Regeneracja używanych taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1534 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1515 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1523 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury związanej z systemem rejestracji czasu pracy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1513 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-23
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 01.09.2018 - 31.12.2019
nr postępowaniaPRZZ/1510 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-21
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew o numerze NF 158 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1528 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-18
przedmiot
postępowania
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1525 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-18
przedmiot
postępowania
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1496 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-15
przedmiot
postępowania
Sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1509 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-15
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II, WOK-8Pz przy szybie Dołki (wraz z wymianą łopat), wymiana 16 szt. łopat wirnika na wentylatorze JOY przy szybie Dołki, przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1520 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-14
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary ( aukcja do 70 000 euro)
nr postępowaniaPRZZ/1484 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-11
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1506 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019