Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1708 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1713 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020 w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1730 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1718 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1732 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1706 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1707 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-20
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OWB-250/10 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1701 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-19
przedmiot
postępowania
Modernizacja stycznikowni SSII na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1689 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-14
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni 6 kV AV na poziomie 726m w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1702 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-13
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika/lokomotywy kolejki spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1698 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-09
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OW-250AM/9 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1682 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-07
przedmiot
postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy kanalizacji na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach przy ul. Frenzla 42 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1673 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-06
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1667 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-06
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew wraz z rozdzielnią potrzeb własnych i rozdzielniami 500 VAC, 400/230 VAC oraz wymianą odgromników w stacji 110 kV przy byłym szybie Antoni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1688 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-31
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 113 i chodnika 4 w pokładzie 510 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1670 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-30
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego ciągnika / lokomotywy spalinowej podwieszonej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1683 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów konstrukcji obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1663 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-16
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. wiertnic dołowych o napędzie elektrycznym z wyposażeniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1665 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-16
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/1636 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-10-16
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503 i 504 w O.G. Bobrek-Miechowice 1 w latach 2019-2022 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek