Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3190 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w latach 2023 -2024 w podziale na zadania: 1. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych, psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni i w dni wolne od pracy, 2. w zakresie obsługi pielęgniarskiej w przyszybowym punkcie pierwszej pomocy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3201 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa pian fenolowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2023 (grupa materiałowa 241-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3188 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3196 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3203 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. mat. 281-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3176 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.11.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3187 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 r. (gr. mat. 246-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3182 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa palet przemysłowych jednorazowych 1200 x 800 x 144 do linii pakującej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" w 2023 r. (gr. materiałowa 204-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A KWK Bobrek-Piekary (gr. mat. 313-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3184 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary (gr. mat. 284-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3186 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.materiałowa 252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3170 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.11.2022
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa wag: samochodowych, kolejowych, przenośnikowych oraz kontrolnych wraz z ich legalizacją dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w latach 2023-2024.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.11.2022
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych rozdzielń SN i Nn na powierzchni oraz urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3158 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2022
przedmiot
postępowania
Naprawa serwisowa i awaryjna wózków widłowych, podnośnikowych oraz platformowych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek w latach 2023-2024.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3174 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3150 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2022
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicą kolejową normalnotorową w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3164 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3141 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - VACAT dla Węglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek (gr. mat. 292-11-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3154 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do przenośników taśmowych, zgrzebłowych oraz kombajnów chodnikowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy