Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1931 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-12
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr. mater.252-2)
nr postępowaniaPRZZ/1959 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1960 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-09
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. przekładni typu PL-25 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1953 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-08
przedmiot
postępowania
Zakup 2 szt. lokomotyw spalinowych torowych o mocy silnika min. 100 kW na tor o prześwicie 630 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1938 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-03
przedmiot
postępowania
Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.mat. 291-6 )
nr postępowaniaPRZZ/1904 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-02
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych wozów osobowych kopalnianych z hamulcem, platform kopalnianych, wozów do przewozu łuków obudowy, wozów kopalnianych średnich nieresorowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1905 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-02
przedmiot
postępowania
Remont dwóch pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1927 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-04-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowaniaPRZZ/1929 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1937 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej dwunapięciowej 6/1/0,5 kV o mocy min. 1 MVA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1821 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych oraz legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1875 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-26
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej i telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1910 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1909 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019roku gr. 295-17
nr postępowaniaPRZZ/1925 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1926 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-25
przedmiot
postępowania
Remont budynku nadszybia szybu „Józef” w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Wymiana uszkodzonych przeszkleń na ścianie północnej i wschodniej budynku. Zadanie nr 2: Położenie na dachu budynku nowej warstwy papy nawierzchniowej na włóknie poliestrowym z dodatkiem SBS o powierzchni 900 m2 oraz nowych okapów rynnowych o powierzchni 100m2.
nr postępowaniaPRZZ/1945 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1908 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku( gr. mat. 295-30)
nr postępowaniaPRZZ/1899 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1919 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-03-18
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku