Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2221 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2019
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2128 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2019
przedmiot
postępowania
Zabudowa układu blokowania wrót szybowych szybu Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2192 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2182 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu 5t, rozpiętości 14,7m i długości 147m na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/2185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.11.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania pt. Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach złoża Brzeziny dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2199 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych przystosowanych do podłączenia z wentylatorem typu ADF 800 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2164 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6 m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2162 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem oraz wariantowo przewóz rozładowanego węgla samochodami ciężarowymi w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2142 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów dotyczących usunięcia uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/2149 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2155 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2157 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2139 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2180 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2019
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2186 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2019
przedmiot
postępowania
Zakup 4 szt. urządzeń FortiGate 600E oraz 4 szt. urządzeń FortiSwitch 548D.
nr postępowania PRZZ/2158 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.10.2019
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur szybkoskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2161 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. 246-1
nr postępowania PRZZ/2163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2167 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem medycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek