Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0345 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 287-2)
nr postępowania PRZZ/0321 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2016
przedmiot
postępowania
Klejenie taśm przenośnikowych metodą na zimno dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0294 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.01.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza - magnetyt do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 131-1)
nr postępowania PRZZ/0282 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2016
przedmiot
postępowania
Serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0377 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa gwoździ do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016
nr postępowania PRZZ/0355 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2016
przedmiot
postępowania
Przygotowanie i utrzymanie toru zwałowego do wyładunku odpadów wydobywczych na terenie bocznicy zwałowej Brzeziny C1 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0211 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2016
przedmiot
postępowania
Przegląd techniczny i badanie techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej oraz sprawdzenie ciśnienia otwarcia i zamknięcia zaworów upustowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0339 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej typu KW 19/35 POz/ZRP i KW 19/35 POz/BSN/ZRP do Węglokoks Kraj KWK Piekary.
nr postępowania PRZZ/0258 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.01.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana dwóch lin nośnych fi 56mm w górniczym wyciągu szybowym szybu "Bolesław" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0336 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.12.2015
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnej przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0283 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.12.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą: Przebudowa rurociągu głównego odwadniania fi 500 mm wraz z linią kablową 6 kV w rejonie ul. Konstytucji w Bytomiu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0326 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0344 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nakrętek i podkładek w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 287-3)
nr postępowania PRZZ/0288 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.12.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami wraz z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z podziałem na dwa zadania
nr postępowania PRZZ/0337 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu ( trzonki, deski do zapór pyłowych) do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 205-1)
nr postępowania PRZZ/0257 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa systemu zasilania i sterowania kołowrotów na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0259 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnych podwieszanych zestawów transportowych do przemieszczania aparatury elektrycznej zasilającej kompleksy ścianowe dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0301 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek, KWK Piekary w 2016r gr. 252-5
nr postępowania PRZZ/0330 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 241-2
nr postępowania PRZZ/0279 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek w 2016 roku gr. 246-9