Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0517 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0514 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0512 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0505 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w torach PKP PLK ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0465 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów sterowania przyległego produkcji GEORYT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0428 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa agregatu prądotwórczo-spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0472 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2016
przedmiot
postępowania
Realizacja emitowanych przez Zamawiającego bonów żywieniowych (znaków legitymacyjnych) uprawniających do nabycia artykułów żywieniowych lub ciepłych posiłków w placówkach handlowych i gastronomicznych przez pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/0458 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2016
przedmiot
postępowania
Remont przetwornic spawalniczych typu PS-300 produkcji PEG S.A. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0387 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa obudów chodnikowych i kształtowników do obudów chodnikowych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016r gr.mat. 281-3 i 281-4
nr postępowania PRZZ/0497 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0499 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa źródeł światła dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0468 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0455 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych przenośnika zgrzebłowego Sigma do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/0404 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części do pomp wirowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0429 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2016
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0478 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0484 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wykrywaczy wzorców gazów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0451 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0392 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków ciernych natychmiastpodporowych rurowych oraz wykonanych z profilu V25 i V29 do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary w 2016r gr.285-2
nr postępowania PRZZ/0459 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku