Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0127 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy chodnikowej łukowo-prostej podatnej 6-element. z kształtownika V-29 ze stali S480W rys.30 bez strzemion do KWK "Bobrek" gr.281-10
nr postępowania PRZZ/0118 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla KWK BOBREK w 2015r. (nr grupy asortymentowej 246-1)
nr postępowania PRZZ/0125 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych V29 do KWK "Bobrek" gr.288-1
nr postępowania PRZZ/0126 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek", KWK "Piekary" gr. 272-1
nr postępowania PRZZ/0130 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2015
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 1 przy szybie "Julian II" i WOK-8Pz przy szybie "Dołki" oraz remont AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 2 przy szybie "Julian II" i JOY przy szybie "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" gr. 271-2
nr postępowania PRZZ/0137 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2015
przedmiot
postępowania
Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła zabudowanych na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0009 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub w roku 2015 do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek"; KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0074 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego przesiewacza WK2- 2,2x6,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0141 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2015
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektów rektyfikacji wychylonych konstrukcji budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę położonych w Piekarach Sląskich przy ul. Korczaka 1 i Mochnackiego 12 - KWK Piekary (II postępowanie)
nr postępowania PRZZ/0085 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych hydraulicznego do kolejek podwieszanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0087 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.08.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie inwentaryzacji obiektów kubaturowych i liniowych na terenie obszaru górniczego Piekary Sląskie II obejmującą dzielnice Piekary, Szarlej i Brzozowice Kamień w obrębie których planowana jest eksploatacja górnicza systemem chodnikowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0092 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.08.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0101 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0119 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nakrętek i podkładek do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek", KWK "Piekary" w roku 2015 - postępowanie on-line do 25 000 euro
nr postępowania PRZZ/0100 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa przodka przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnem chodnikowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0091 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2015
przedmiot
postępowania
Remont kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą z tytułu usuwania szkód górniczych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 połozonej w Bytomiu - Karbiu przy ul. Racławickiej 17
nr postępowania PRZZ/0096 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów zasilajacych urządzenia centrali telefonicznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0069 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.08.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych ciągników spalinowych podwieszanych z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowania PRZZ/0061 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2015
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami oraz urządzeń sygnalizacji szybowej na terenie KWK Bobrek