Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2021
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2752 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2765 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.09.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo członowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2756 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej kombajnu chodnikowego RH200 produkcji JOY dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2755 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej spągoładowarki EL-160Is i kombajnu chodnikowego AM-50z produkcji Famur dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2749 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2748 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2742 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów sterowania, sygnalizacji i blokad dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2700 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2021
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2728 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2021
przedmiot
postępowania
Wymiana dwóch lin nośnych fi56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu "Bolesław" przy pomocy zestawu remontowego dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2732 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 272-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2746 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 285-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2747 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 281-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2718 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2729 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2021
przedmiot
postępowania
Usługa pełnej obsługi serwisowej w systemie koszt za kopie/wydruk A4 w okresie 36 miesięcy 32 urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących w posiadaniu Zamawiającego, objętych 36 miesięczna gwarancją producenta oraz 3 urządzeń wielkoformatowych marki Canon w obsłudze serwisowej i rozliczeniu za 1m2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2731 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2745 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 285-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2697 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2021
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośników podścianowych typu PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2711 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja oświetlenia powierzchni w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy