Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2598 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji EPLAN w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2304-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2021r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2575 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2545 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej DAMEL dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2551 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej CELMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji FAMUR/PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bpobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2566 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A. dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2574 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/2577 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2564 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Drager dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2570 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2572 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie szybu "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2541 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji BEVEX dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2571 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2546 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej CARBOMECH dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2539 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2568 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2549 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji EPLAN dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022