Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1258 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-15
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1266 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1246 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-11
przedmiot
postępowania
Zabudowa zespołu bezprzewodowej łączności i porozumiewania się w szybie Julian II - zachód wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1272 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie modernizacji, wpinania obudowy i betonowania ociosów wyrobisk na poziomie 726m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1268 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-05
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1261 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-05
przedmiot
postępowania
Wykonanie dwóch pionowych otworów badawczych z powierzchni na terenie zakładu w rejonie szybu Bolesław wraz z analizą wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydrogeologiczne w otoczeniu szybu i projektem technicznym dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1267 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-12-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1262 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-30
przedmiot
postępowania
Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1251 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-30
przedmiot
postępowania
Modernizacja układów blokad oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach taśmowych ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1229 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji MICON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowaniaPRZZ/1236 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS PUP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowaniaPRZZ/1232 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-27
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni RoG 400/230V w budynku hali maszyn i przetwornic szybów Józef, Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1237 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-24
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1250 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-24
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku nadszybia szybu Julian I WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1185 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-24
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładzie 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1238 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności i dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowaniaPRZZ/1247 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy w 2018 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1263 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1255 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-22
przedmiot
postępowania
Modernizacja pompowni wysokociśnieniowej do wytwarzania i podawania emulsji na poz. 726 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1260 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018