Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1486 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-11
przedmiot
postępowania
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1466 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-09
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1438 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-06
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1445 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-06
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych VACAT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-11-08
nr postępowaniaPRZZ/1463 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-06
przedmiot
postępowania
Serwis wciągników i dźwigów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1469 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-05
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1434 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowaniaPRZZ/1455 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-05
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1444 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-04-04
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-08
nr postępowaniaPRZZ/1413 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-30
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1430 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-29
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Lenartowicza 12 wraz z obiektami towarzyszącymi
nr postępowaniaPRZZ/1473 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1436 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-28
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo - gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1439 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1441 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-28
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1450 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu GLINIK 11/25POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1451 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-27
przedmiot
postępowania
Remont przekładni planetarnych typoszereg RAG 25 o mocy do 400kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1449 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia chodnika 9 badawczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1424 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1419 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-03-20
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku