Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1710 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowaniaPRZZ/1684 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1751 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-14/31-2x2463 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1765 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1739 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1715 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1747 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1721 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 311-1 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1755 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-30
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2019 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1711 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr 246-1
nr postępowaniaPRZZ/1718 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1730 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1713 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020 w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1731 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Usługa związana z przeprowadzeniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1691 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/1719 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki pożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1708 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1706 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1732 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1707 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-20
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OWB-250/10 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek