Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3034 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2022 r. (gr. mat. 295-27-17).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3009 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 286-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2975 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów chodnikowych REMAG dla potrzeb Weglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. mat. 295-25-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2996 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych zespołów pompowych średniociśnieniowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3011 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych Urządzenia i konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-08).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2997 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa 4 szt. wozów transportowych z bębnem kablowym dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2961 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3007 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2022
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2982 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2022
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z powadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2978 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2022
przedmiot
postępowania
Remont dwóch silników typu SCUdm-134t o mocy 1250 kW na napięcie 6000V dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3002 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3008 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2991 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 292-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2990 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Glinik dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 295-27-02)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2966 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-7).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2977 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla Węglokoks Kraj S.A. w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2963 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników oraz podzespołów elektrycznych do tam wentylacyjnych produkcji ELTECH dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2999 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy skrzyżowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2992 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzenia chłodniczego o mocy min. 320kW dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2969 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2022
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja i nadzór serwisowy aparatur geofizycznych SOS, AMAX i WLIS dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy