Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1271 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług polegających na obsłudze monitoringu wizyjnego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony w granicach obszaru chronionego w udostępnionych pomieszczeniach obserwacji wizyjnej
nr postępowania PRZZ/1305 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1276 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1306 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1303 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowania PRZZ/1304 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 021-1
nr postępowania PRZZ/1293 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1297 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1320 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1294 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do uszczelniania wyrobisk górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1295 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2018
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnych przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz przy ul. Komunardów w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1285 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji KW 14/28 POz/ZRP; KW 19/35 POz/BSN/ZRP; KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1284 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 oraz Pumar 14/36 POz2/BSN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1302 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 287-3
nr postępowania PRZZ/1308 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.01.2018
przedmiot
postępowania
Dzierżawa systemu wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO dla likwidowanej ściany nr 6 w pokładzie 503 wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1287 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.12.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 246-1
nr postępowania PRZZ/1277 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.12.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów sterowania przyległego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1288 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1273 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu koncepcyjnego klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1289 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2017
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2018-2019